Nemocných rakovinou každoročně přibývá, ukazuje analýza VZP

 11. 5. 2020 | Tiskové zprávy

V roce 2019 se léčilo s nádorovým onemocněním celkem 317 544 klientů VZP, nejvíce za poslední 3 roky. Nejčastějšími formami nádorových onemocnění je rakovina kůže, rakovina prsu, nádory mužských pohlavních orgánů a rakovina trávicího traktu. Celkem za léčbu nemocných zaplatila pojišťovna v loňském roce přes 14,5 miliardy korun, nejnákladnější byla léčba nádorů mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně.

Ročně umírá na nádorové onemocnění přes 27 tisíc lidí. Tato onemocnění jsou druhá nejčastější příčina úmrtnosti, po kardiovaskulárních onemocněních. Počet pacientů s rakovinou každým rokem narůstá, jak ukazuje analýza, kterou vypracovala VZP k příležitosti Českého dne proti rakovině, který letos připadá na 13. května. V letošním roce je tradiční sbírka a prodej kytiček z důvodu epidemie Covid-19 přesunuta na 30. září, v průběhu května však bude probíhat on-line kampaň s prodejem e-kytiček.

Následující tabulka ukazuje počet pacientů léčících se s nádorovými onemocněními různých orgánů a náklady VZP na jejich léčbu za poslední 3 roky. Uvedené počty pacientů zahrnují všechny nemocné, kteří byli s rakovinou léčeni, nejen nově diagnostikované případy. Mezi lety 2018 a 2019 došlo k nepatrnému poklesu nákladů na léčbu rakoviny i přesto, že počet nemocných pacientů vzrostl. Bylo to způsobeno mírným poklesem cen některých léčivých přípravků.

Letošní ročník Českého dne proti rakovině je zaměřen na nádorové onemocnění ledvin a močového měchýře a na prevenci. Nádory močového měchýře jsou šestou nejčastější rakovinou u mužů a třináctou nejčastější u žen. V 90 procentech případů se jedná o nádor zhoubný. Nádory ledvin jsou také dvakrát častější u mužů než u žen. Jak ukazuje tabulka, v roce 2019 se s rakovinou močového ústrojí léčilo přes 32 tisíc klientů VZP a na jejich léčbu bylo vyplaceno přes 1 miliardu korun.

 

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Počet pacientů

Náklady na léčbu v tis. Kč

Počet pacientů

Náklady na léčbu v tis. Kč

Počet pacientů

Náklady na léčbu v tis. Kč

Kůže

69 460

556 842

71 098

577 377

73 852

616 278

Prsa

55 814

2 140 680

57 023

2 166 673

57 474

2 153 609

Mužské pohlavní orgány

46 977

1 519 975

48 454

1 605 889

49 748

1 647 490

Trávicí trakt

48 384

3 079 790

48 117

3 117 181

46 457

2 937 717

Močové ústrojí

31 596

1 052 685

31 761

1 105 347

32 098

1 095 465

Mízní, krvetvorná a příbuzná tkáň

24 890

2 967 845

25 741

3 100 016

26 186

3 114 917

Ženské pohlavní orgány

21 769

620 330

21 384

630 269

20 751

633 828

Plíce a dýchací ústrojí

16 821

950 054

16 614

976 247

16 590

1 041 443

Přesně neurčená lokalizace

14 524

407 868

13 398

376 610

13 373

367 543

Štítná žláza a jiné žlázy s vnitřní sekrecí

9 115

97 838

9 333

95 220

9 696

98 679

Hlava a krk

7 198

371 936

7 086

367 085

7 169

353 953

Centrální nervová soustava a oči

5 007

369 391

5 007

338 838

4 882

286 804

Mezotelové a měkké tkáně

2 919

138 377

2 893

146 166

2 927

147 507

Kosti a kloubní chrupavky

1 619

64 252

1 584

71 733

1 530

54 382

Mnohočetné samostatné lokalizace

94

581

99

788

83

1 172

Celkem

309 901*

14 338 446

314 159*

14 675 439

317 544*

14 550 788

* Součet pacientů ve všech uvedených skupinách neodpovídá celkovému počtu pacientů s libovolnou onkologickou diagnózou – někteří jsou totiž uvedeni ve více skupinách, protože u nich nemoc postihla více orgánů

Důležitá je prevence

Dodržování různých lékařských doporučení snižuje riziko vzniku rakoviny a mnoho nádorů může díky včasnému odhalení být vyléčeno. Všeobecná zdravotní pojišťovna dbá na zdraví svých klientů a dlouhodobě se zaměřuje na prevenci rakoviny.

Samozřejmostí jsou bezplatné pravidelné preventivní prohlídky a screeningová vyšetření v rámci zdravotního pojištění. Díky těmto vyšetřením lze odhalit výskyt onkologických onemocnění v raném stadiu, kdy lidé nemají žádné příznaky či potíže. Pojištěncům, kteří na tyto prohlídky nechodí, posílá VZP zvací dopis. Právě díky screeningovým vyšetřením jsou nádory odhaleny včas.

Nad rámec zdravotního pojištění mohou zájemci o preventivní onkologickou prohlídku navštívit některé ze spolupracujících pracovišť, pojišťovna jim na vyšetření přispěje až 3 000 Kč. VZP nabízí i řadu dalších benefitů zaměřených na prevenci nádorových onemocnění. Například příspěvek až 2500 Kč na přípravky na odvykání kouření, příspěvek až 500 Kč na vyšetření kožních znamének jak pro dospělé, tak pro děti, anebo pro ženy ve věku od 25 do 45 let (kdy ještě nemají nárok na hrazenou screeningovou mamografii) až 500 Kč na preventivní vyšetření karcinomu prsu.

Na vzniku nádorových onemocnění se podílí genetika, životní prostředí a celkově životní styl. Za velké viníky nádorových onemocnění bývá označován alkohol, tabák, konzumace nevhodných potravin a obezita, což jsou faktory, které může člověk ovlivnit. Dle Národního onkologického programu lze správnou úpravou životního stylu předejít každému třetímu onkologickému nálezu. 

Vlastimil Sršeň
tiskový mluvčí