Příspěvek na preventivní vyšetření karcinomu prsu

  • až 500 Kč na ultrazvukové nebo mamografické vyšetření u žen ve věku 18-45 let, které si uhradí preventivní vyšetření sami (nemají vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění) a nejsou v dispenzární péči z důvodu nemoci prsů

Stanovená věková hranice platí ke dni absolvování vyšetření.

Vyšetření musí být provedeno výhradně v akreditovaném mamografickém screeningovém centru – viz Seznam center mamografického screeningu v ČR.

Jaké doklady budete potřebovat

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.