Příspěvek na preventivní vyšetření karcinomu prsu

  • až 300 Kč na ultrazvukové nebo mamografické vyšetření u žen ve věku 30-45 let (ke dni absolvování vyšetření), které si uhradí preventivní vyšetření samy (nemají vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění) a nejsou v dispenzární péči z důvodu nemoci prsů. 
    Vyšetření 
    musí být provedeno výhradně v akreditovaném mamografickém screeningovém centru  Seznam center mamografického screeningu v ČR.

Jak získat příspěvek?

Předložte do 30. 11. 2019 doklad o zaplacení dané aktivity (ne starší než 3 měsíce) na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

Při podání žádosti o příspěvek je třeba předložit originál řádného platebního dokladu o úhradě, který vystavil poskytovatel zdravotní péče – některé z akreditovaných mamografických screeningových center  Seznam center mamografického screeningu v ČR.

Podrobné podmínky k čerpání příspěvků z fondu prevence naleznete zde.