Příspěvek na preventivní vyšetření karcinomu prsu

  • až 500 Kč na ultrazvukové nebo mamografické vyšetření u žen ve věku 25-45 let, které si uhradí preventivní vyšetření samy (nemají vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění) a nejsou v dispenzární péči z důvodu nemoci prsů. 

Stanovená věková hranice platí ke dni absolvování vyšetření.

Vyšetření musí být provedeno výhradně v akreditovaném mamografickém screeningovém centru – viz Seznam center mamografického screeningu v ČR.

Jak získat příspěvek?

Předložte do 30. 11. 2020 doklad o zaplacení vyšetření na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat prostřednictvím webového formuláředatovou schránkou nebo poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

Jsou přijímány platební doklady s datem vystavení od 1. 10. 2019, které v den podání žádosti nejsou starší než 3 měsíce.

Při podání žádosti o příspěvek je třeba předložit originál řádného platebního dokladu o úhradě, který vystavil poskytovatel zdravotní péče – některé z akreditovaných mamografických screeningových center.

Všechny potřebné informace pro podání žádosti najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.