Příspěvek na prevenci onkologických onemocnění

Jestliže patříte mezi ty, kteří mají zájem se o svém zdraví dozvědět co nejvíce, jste pojištěni u VZP a již vám bylo 35 let, můžete využít voucherový program pro prevenci onkologických onemocnění.

  • až 3 000 Kč na preventivní onkologickou prohlídku absolvovanou ve spolupracujících pracovištích

Příspěvek je určen pro pojištěnce VZP ve věku od 35 let, kteří podstoupí preventivní onkologické vyšetření ve spolupracujícím pracovišti. Seznam pracovišť zapojených do programu je doplňován podle aktuálního stavu smluv VZP s těmito pracovišti.

Příspěvek je poskytován z fondu prevence, a proto není určen pro pojištěnce, u kterých aktuálně probíhá léčba onkologického onemocnění nebo byl již stanoven onkologický nález.

Jak se do programu zapojit?

Na vyšetření se objednejte v některém ze spolupracujících pracovišť. Není třeba doporučení praktického lékaře (měl by však od vás následně obdržet lékařskou zprávu o výsledku vyšetření).

Vyšetření je zcela diskrétní, zahrnuje laboratorní a další výkony (např. RTG či ultrazvukové vyšetření) potřebné k odhalení případného karcinomu. Rozsah vyšetření a jejich cenu stanovují jednotlivá spolupracující pracoviště.

Celou částku uhradíte přímo ve spolupracujícím pracovišti a obdržíte doklad o úhradě za provedená vyšetření a lékařem vyplněný a potvrzený voucher potřebný pro vyplacení příspěvku.

VZP si vyhrazuje právo ukončit projekt v jeho průběhu v případě vyčerpání přidělených finančních prostředků.

Jak získat příspěvek?

O příspěvek si můžete požádat až po skončení všech vyšetření.

Předložte do 30. 11. 2020 na kterékoli pobočce VZP

  • originál platebního dokladu o úhradě vyšetření ve spolupracujícím pracovišti a
  • vyplněný, lékařem potvrzený voucher.

Jsou přijímány platební doklady s datem vystavení od 1. 10. 2019, které v den podání žádosti nejsou starší než 3 měsíce.

Doklady můžete zaslat i poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

Všechny potřebné informace pro podání žádosti najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.