Příspěvek na prevenci onkologických onemocnění

Je prokázáno, že četnost výskytu onkologických onemocnění stoupá s rostoucím věkem, a proto vám již od 35 let nabízíme

  • až 3 000 Kč na komplexní onkologickou preventivní prohlídku absolvovanou v Komplexních onkologických centrech.

Příspěvek je určen pro pojištěnce VZP ve věku od 35 let, bez horní věkové hranice.

Příspěvek je poskytován z fondu prevence, a proto není určen pro pojištěnce, u kterých aktuálně probíhá léčba onkologického onemocnění nebo byl již stanoven onkologický nález.

Jak se do programu zapojit?

Na vyšetření se musíte objednat v některém z Komplexních onkologických center. Prosíme, počítejte s tím, že jejich kapacita je určena přednostně pro indikovaná vyšetření hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Není třeba mít doporučení praktického lékaře (měl by však od vás následně obdržet lékařskou zprávu o výsledku vyšetření).

Vyšetření je zcela diskrétní, zahrnuje laboratorní a další výkony (např. RTG či ultrazvukové vyšetření) potřebné k odhalení případného karcinomu. Rozsah vyšetření a jejich cenu stanovují jednotlivá centra.

Celou částku uhradíte přímo v onkologickém centru a obdržíte doklad o úhradě za všechna provedená vyšetření.

VZP si vyhrazuje právo ukončit projekt v jeho průběhu v případě vyčerpání přidělených finančních prostředků.

Při podání žádosti o tento příspěvek nesmí být u pojištěnce evidována přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně.

Jaké doklady budete potřebovat?

  • platební doklad, ze kterého bude patrné, že se jedná o komplexní onkologickou preventivní prohlídku provedenou v Komplexním onkologickém centru (v den podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce)

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.