Jaká bude výše pojistného v roce 2020?

  12. 11. 2019

Ilustrační obrázek

Částka, kterou budou muset platit jako minimální zálohu v roce 2020 osoby samostatně výdělečně činné, je od platby za leden stanovena na 2 352 Kč místo dosavadních 2 208 Kč.

Výše minimální zálohy OSVČ se každý rok mění, protože je navázaná na průměrnou mzdu v národním hospodářství, a ta se každoročně zvyšuje. Pro rok 2020 činí průměrná měsíční mzda 34 835 Kč, takže již od 1. 1. 2020 se minimální záloha OSVČ zvyšuje na 2 352  Kč. Zvýšit si odváděnou částku musí všechny osoby samostatně výdělečně činné, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a dosud platí současné minimum 2 208 Kč, případně platí více, ale míň než 2 352 Kč.

Povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a odvádět zálohy na pojistné ve výši stanoveného minima nemají např. OSVČ, za které zároveň platí pojistné stát (důchodci, studenti aj.). Zálohy jako OSVČ však platit musí, ve výši vypočtené podle svých příjmů a výdajů. Tzv. "OSVČ vedlejší", tedy ten, kdo je po celý kalendářní měsíc současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jeho příjmů, zálohy na pojistné neplatí – odvádí až pojistné ve výši vypočtené v každoročním přehledu o příjmech a výdajích OSVČ.

Částku v nové výši 2 352 Kč je nutno odvést již počínaje lednovou platbou pojistného, nikoli až po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. Termín splatnosti je pro OSVČ od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu tedy musí OSVČ odvést od 1. ledna do 8. února, resp. do pondělí 10. února 2020.

Známa již je také částka pojistného, které za „své“ pojištěnce bude od 1. 1. 2020 platit stát. Výše vyměřovacího základu státu je stanovena přímo zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. S účinností od 1. 1. 2020 je vyměřovací základ pro platbu pojistného státem 7 903 Kč a z toho vypočtené pojistné je 1 067 Kč (místo dosavadních 1 018 Kč).

Po avizovaném zvýšení minimální mzdy se zvýší se též pojistné osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) a minimální pojistné zaměstnanců. Pojistné, resp. minimální pojistné u nich bude činit částku vypočtenou jako 13,5 % minimální mzdy.

Další potřebné informace najdete v sekci Plátci vždy v příslušné kategorii.