Příspěvek pro aktivní dárce krve, plazmy, krevních destiček a kostní dřeně

Příspěvek v celkové výši až 3 000 Kč za rok můžete čerpat na:

  • rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (např. masáže, sauna, plavání, solná jeskyně apod.)
    – v max. výši 2 000 Kč po předložení potvrzení alespoň jednoho odběru za kalendářní rok (příspěvek je možné do max. částky čerpat postupně)
  • dentální hygienu nebo balíček dentální hygieny zakoupený v lékárně/ordinaci lékaře/u dentálního hygienisty/specializované prodejně zdravotnických potřeb (zubní a mezizubní kartáčky, dentální sprchy, zubní pasty, dentální nitě a ústní vody, vždy pro vlastní potřebu dárce)
    – v max. výši 1 000 Kč po předložení potvrzení alespoň dvou odběrů za kalendářní rok (příspěvek lze čerpat pouze jednorázově a nevyčerpanou částku nelze dočerpat)

Při jednom odběru v roce tedy můžete podat jen žádost o příspěvek na rehabilitační/rekondiční aktivity (do výše 2 000 Kč).

Při dvou a více odběrech můžete podat žádost o příspěvek na rehabilitační/rekondiční aktivity (do výše 2 000 Kč) i žádost o příspěvek na dentální hygienu (do výše 1 000 Kč).

Můžete vždy čerpat pouze částku do max. výše uvedené u daného příspěvku, není přípustná vzájemná kombinace s cílem dosáhnout na celkovou výši až 3 000 Kč (nelze tedy čerpat např. 2 300 Kč na rehabilitační aktivity a 700 Kč na dentální hygienu).

O tyto příspěvky nemůže žádat dárce, který v daném kalendářním roce čerpal příspěvek pro neaktivní oceněné dárce (ani v případě, že v průběhu roku předloží potvrzení o provedeném odběru).

Při podání žádosti o tento příspěvek nesmí být u pojištěnce evidována přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně.

Jaké doklady budete potřebovat

  • doklad o zaplacení dané aktivity/služby
  • potvrzení o bezplatném odběru krve, plazmy, krevních destiček, kostní dřeně (např. legitimaci dobrovolného dárce krve nebo jiný doklad prokazující aktivní bezplatné dárcovství)

V tomto případě neplatí obecně stanovená podmínka, že platební doklad nesmí být starší než 3 měsíce (musí však být vystaven od 1. 10. 2021).

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.