1.1. Přehled právních předpisů

Pro komunikaci mezi VZP a dalšími subjekty mají na příjmové straně význam tyto zákony:

  • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“),
  • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 592/1992 Sb.“),
  • zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 551/1991 Sb.“),
  • zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 280/1992 Sb.“)

Pokračování

Další odstavce kapitoly 1 - Všeobecné informace:

Další kapitoly: