Ukončení studia na VŠ a zdravotní pojištění

 25. 5. 2022 | OSVČ, zaměstnanec, OBZP

V červnu budu končit vysokou školu. Během studia jsem nepracovala a přemýšlím nad tím, že si ještě prodloužím volno a užiju poslední letní prázdniny jako studentka. Proto mě zajímá, do kdy za mě bude stát platit zdravotní pojištění?

Je dobře, že se ptáte. S ukončením studia vám vzniká povinnost tuto skutečnost ohlásit a doložit své zdravotní pojišťovně. Stát za vás již dále nebude platit zdravotní pojištění jako za nezaopatřené dítě (pokud se nerozhodnete studovat dále a nebylo vám 26 let). Jako absolventka vysoké školy máte několik – záleží tedy na vás, jak se rozhodnete postupovat.

Nezaopatřené dítě (státní pojištěnec) a zdravotní pojištění

Nezaopatřené dítě patří do kategorie, za které platí zdravotní pojištění stát. Za nezaopatřené se dítě považuje (podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře) do ukončení povinné školní docházky, maximálně do 26 let. Podmínkou je, že se soustavně připravuje na budoucí povolání, např. jako v tomto případě studiem na VŠ.

Datum v měsíci není podstatné, i pár dnů se počítá jako celý měsíc. V praxi to znamená, že za studenta přestává stát platit zdravotní pojištění měsíc po ukončení školy, tedy měsíc po složení státní závěrečné zkoušky. Tzn. pokud student skládá státnice v půlce června, stát za něj platí zdravotní pojištění až do konce července.

Oznámení zdravotní pojišťovně

Nezapomeňte, že vznik i zánik nároku na zařazení mezi státní pojištěnce má pojištěnec povinnost své pojišťovně oznámit a doložit. Lhůta pro splnění oznamovací povinnosti je 8 dnů.

Možnosti absolventa vysoké školy

  1. Nástup do zaměstnání

V případě nástupu do zaměstnání hradí zdravotní pojistné zaměstnavatel a podílí se také zaměstnanec (4,5 % z hrubého příjmu).

  1. Podnikání jako OSVČ

Pokud začne podnikat, platí za sebe pojistné sám jako osoba samostatně výdělečně činná.

  1. Úřad práce
  2. Když práci nesežene a registruje se na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, hradí za něj pojistné stát.
  3. Pokud se na úřad práce nepřihlásí, musí si hradit pojistné sám jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Nástup do zaměstnání v srpnu

Nastoupíte-li do zaměstnání v průběhu měsíce srpna, kdy už za vás pojistné nehradí stát (jako za nezaopatřené dítě), bude za vás alespoň část tohoto měsíce odvádět zdravotní pojištění zaměstnavatel. Tzn. že za srpen nemusíte sama hradit pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů. Do této kategorie patří totiž pojištěnec jen v měsících, kdy za něj není plátcem pojistného po celý kalendářní měsíc stát, zaměstnavatel a ani neplatí pojistné sám jako OSVČ.

Nástup do zaměstnání v září

Pokud byste nastoupila do zaměstnání až v září, byl by za vás v srpnu plátcem pojistného stát, jen pokud byste byla evidována na úřadu práce. Jinak byste musela za srpen uhradit pojistné na zdravotní pojištění sama jako výše zmíněná osoba bez zdanitelných příjmů.

Vydáno 25. 5. 2022