Preventivní gynekologická prohlídka

 7. 11. 2022 | prevence a očkování, gynekologie

Jaká vyšetření jsou součástí gynekologické preventivní prohlídky a jak často bych na ní měla chodit?

Gynekologická preventivní prohlídka je komplexním vyšetřením ženských pohlavních orgánů a jejím cílem je zhodnocení zdravotního stavu, zjištění případných obtíží a včasnému odhalení závažnějších onemocnění, včetně rakoviny.  Prohlídku u gynekologa by měla žena absolvovat každý rok, bez ohledu na to, zda je v aktivním reprodukčním věku nebo již po menopauze. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je plně hrazena.

Preventivní prohlídku u gynekologa by měla dívka absolvovat poprvé v 15 letecha dále 1× ročně, resp. nejdříve po uplynutí 11 měsíců od poslední preventivní prohlídky. Její obsah a časové rozmezí určuje vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.

Co je součástí gynekologické preventivní prohlídky?

  • založení zdravotnické dokumentace při přijetí do péče
  • rozhovor týkající se rodinné a osobní anamnézy (aktualizace při každé další návštěvě), zhodnocení aktuálního zdravotního stavu
  • prohlídka kůže a vyšetření mízních uzlin pohmatem (palpační vyšetření) v oblasti pohlavních orgánů
  • vyšetření pohlavních orgánů a děložního hrdla pomocí tzv. gynekologických vyšetřovacích zrcadel a kolposkopu (neprovádí se u virgo žen)
  • palpační bimanuální vyšetření, při nejasném výsledku je doplněno o vyšetření vaginální ultrazvukovou sondou
  • stěr z buněk děložního čípku k cytologickému (tzv. cytologie), případně bakteriologickému nebo virologickému vyšetření (neprovádí se u virgo žen) *
  • vyšetření prsou *
  • ověření výsledků screeningových vyšetření *

* více podrobností viz níže

Cytologické vyšetření stěru z děložního čípku

Cytologie je součástí gynekologické preventivní prohlídky a jejím cílem je odhalení a včasné zachycení časných stadií rakoviny děložního hrdla. Cytologické vyšetření by měla žena absolvovat 1× za rok, tzn. při každé gynekologické preventivní prohlídce.

Gynekolog provede stěr z děložního hrdla a vzorek buněk (stěr) odešle k vyhodnocení do akreditované cytologické laboratoře. Výsledek ukáže, zda jsou na děložním čípku změny, které by mohly vést až k rakovině děložního hrdla. V případě nejasných či abnormálních výsledků je doporučováno sledování změn a provádění kontroly v kratším intervalu (3–6 měsíců).

Od 1. 1. 2021 se u žen, které mají negativní výsledek cytologie, provádí ve věku 35 a 45 let screeningový test na přítomnost HPV. Od 1. 1. 2024 se tento test provádí také u žen ve věku 55 let. Možnost podstoupení testu pro ženy v jiné věkové kategorii je možné, avšak tyto testy nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Vyšetření prsů

Součástí první preventivní prohlídky by měl být také nácvik samovyšetření prsů. Tzn. lékař by měl ženu edukovat, jak a kdy samovyšetření provádět.

Klinické vyšetření prsů by měl lékař provést u žen starších 25 let, které mají v rodině výskyt zhoubného nádoru prsu nebo mají jiné rizikové faktory.

U žen starších 45 let má gynekolog ověřit, zda bylo v posledních dvou letech provedeno screeningové mamografické vyšetření. Nebylo-li, lékař doporučí provedení tohoto vyšetření vč. případných nezbytných doplňujících vyšetření. Tzn. vystaví ženě žádanku na mamografický screening (vyšetření musí být provedeno v akreditovaném mamografickém screeningovém centru). V případě, že výsledek k dispozici je, žena vyšetření nepodstupuje a lékař ji informuje o dalším termínu, ve kterém by měla další vyšetření absolvovat. I v tomto případě je možnost podstoupení screeningového mamografického vyšetření pro ženy v jiné věkové kategorii, avšak tyto vyšetření nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění (např. příspěvek z fondu prevence na preventivní vyšetření prsu).

Další screeningové vyšetření

Gynekolog by měl ženě také doporučit další vyšetření pro prevenci rakoviny, kterým je screening nádorů tlustého střeva a konečníku (tzv. screening kolorektálního karcinomu).

Ženám ve věku od 50 do 54 let věku je doporučeno 1× ročně absolvovat speciální test okultního krvácení do stolice (TOKS). Od 55 let věku se toto vyšetření provádí ve dvouletých intervalech. Případnou variantou je pak od 50 let screeningová kolonoskopie prováděná 1× za 10 let

Doporučení na screening nádoru prsů a kolorekta může ženě také vystavit všeobecný praktický lékař v rámci všeobecné preventivní prohlídky.

Aktualizováno 11. 1. 2024