Mamografické vyšetření prsu

Jak probíhá vyšetření prsů?

VyšetřeníVáš gynekolog či praktický lékař vám vypíše žádanku, ve které je uvedeno, zda jdete do mamologického centra na vyšetření proto, že máte nějaké potíže, nebo že jdete na preventivní vyšetření.

V mamologickém centru obvykle bývá recepce, kde předložíte žádanku. Sestra na recepci si vás zaeviduje do počítače a vysvětlí vám, co bude následovat (mimo jiné budete vyplňovat dotazník).

Před mamografickým vyšetřením vás laborantka pozve do kabinky, kde si odložíte veškeré oblečení, které by bránilo vyšetření prsů. Znamená to odložit i spodní prádlo. Při samotném vyšetření je velmi důležité spolupracovat s laborantkou, aby se snímky vašich prsů zdařily a lékaři se dobře hodnotily. Laborantka vám vysvětlí, jak se k mamografu postavit, co máte dělat, kam položit prs a kam dát ruku. Každý prs se rentgenovými paprsky prosvítí dvakrát v odlišné poloze. Laborantka si pokaždé prs rozloží na podložku mamografu do ideální pozice a přimáčkne jej průhledným umělohmotným držákem, aby byl prs při snímkování v neměnné poloze. Tento moment vyšetření může být nepříjemný, mírně bolestivý. V případě, že tlaková bolest je veliká, požádejte laborantku, ať tlak zmírní.

Při prosvícení prsu, které provede laborantka spuštěním tlačítka, dojde k přenosu obrázku vnitřních částí prsu na rentgenový snímek, který je pak lékaři vyhodnocován. Tento typ rentgenového snímku se jmenuje mamogram.

Jak se dozvíte výsledek?

Po mamografickém vyšetření se posadíte do čekárny. Laborantka vám po vyvolání snímků (mamogramů) sdělí, zda se zdařily a co bude následovat dále.

Mamografické vyšetření se provádí v rámci preventivních prohlídek od 45 let vždy ve dvouletých intervalech. Vyšetření probíhá na základě doporučení gynekologa či praktického lékaře.

Více informací na www.mamo.cz.