Otázky v tématu: Vyúčtování zdravotní péče

Dávka vyúčtování (event. některé doklady), kterou jsem poslal, je chybná, co mám dělat?
Poslal jsem chybně vyplněnou fakturu. Co mám dělat?
Kdo má nárok na navýšení úhrady za účast na službách LPS?
Platí pořád povinnost předávat dávky spolu s průvodním listem dávky?
Kdy se provádí vyúčtování úhrad za celý rok?
Jaký je rozdíl mezi dokladem a dávkou?
Musím vykazovat DP1 a DP4 v samostatných dávkách?
Jaký je rozdíl mezi IČZ a IČP?
V dávce, kterou jsem předložil, mi byl odmítnut výkon (je uvedený na sestavě R1449). Je odmítnutý celý doklad?
Na jakou péči má nárok pojištěnec se zeleným průkazem VZP? Kdo ho dostává?
Na jakou péči má nárok pojištěnec, který se prokazuje žlutým průkazem VZP? Kdo ho dostává?
Může disponovat modrým průkazem VZP i cizinec? Na jaký rozsah péče má nárok?
Na jakou péči má nárok pacient, který předkládá místo průkazu jako náhradní doklad papírový formulář?