Na jakou péči má nárok pacient, který předkládá místo průkazu jako náhradní doklad papírový formulář?

Papírový formulář vydaný a potvrzený pojišťovnou je plnohodnotnou náhradou plastového průkazu pojištěnce (EHIC). Toto Potvrzení dočasně nahrazující EHIC je pojištěnci vydáno na omezenou dobu (3 měsíce od data vystavení), např. po změně jména nebo po ztrátě průkazu, než dostane průkaz nový. Zdravotnická zařízení ani jednotliví lékaři nesmějí odmítat pojištěnce ošetřit, jestliže předloží Potvrzení dočasně nahrazující EHIC, ani po nich nemohou žádat přímou úhradu poskytnuté zdravotní péče. Oba doklady jsou rovnocenné a opravňují pojištěnce k čerpání zdravotní péče v rozsahu daném zákonem, to znamená, že i platby VZP za poskytnutou zdravotní péči jsou stejné. Neliší se ani způsob vyúčtování pojišťovně.

Související otázky pro téma: Vyúčtování zdravotní péče