Dávka vyúčtování (event. některé doklady), kterou jsem poslal, je chybná, co mám dělat?

Požádejte o storno dávky (obecným podáním přes VZP Point) a odešlete opravený soubor.

Související otázky pro téma: Vyúčtování zdravotní péče
Poslal jsem chybně vyplněnou fakturu. Co mám dělat?
Kdo má nárok na navýšení úhrady za účast na službách LPS?
Platí pořád povinnost předávat dávky spolu s průvodním listem dávky?