Kdo má nárok na navýšení úhrady za účast na službách LPS?

Podle vyhlášky č. 315/2022 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023, bude VZP hradit navýšení úhrady za účast na službách lékařské pohotovostní služby (LPS) poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, který do 15. března 2024 předloží zdravotní pojišťovně za hodnocené období potvrzení poskytovatele, který zajišťuje LPS, že se prostřednictvím praktických lékařů nebo praktických lékařů pro děti a dorost, kteří u něj působí jako nositelé výkonů odbornosti 001 nebo 002, účastnil alespoň 10 služeb v rámci LPS podle § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Navýšení bude realizováno u poskytovatelů, kteří měli v roce 2023 platnou smlouvu s VZP a jsou hrazeni kombinovanou kapitačně výkonovou platbou. Více informací najdete v podrobném článku v Informacích pro praxi.

Související otázky pro téma: Vyúčtování zdravotní péče