Kdo má nárok na navýšení úhrady za účast na službách LPS?

Podle vyhlášky č. 348/2016 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017, bude VZP hradit navýšení úhrady za účast na službách lékařské pohotovostní služby (LPS) poskytovatelům v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, kteří do 31. 3. 2018 předloží zdravotní pojišťovně za hodnocené období potvrzení poskytovatele, který zajišťuje LPS, že se účastnili alespoň 10 služeb v rámci LPS podle § 110 zákona č. 372/2011 Sb. Roční úhrada se zvýší o K x 35 000 Kč, kde K je koeficient poměru počtu pojištěnců VZP v daném kraji, kde je poskytována LPS. Více informací najdete zde.

Související otázky pro téma: Vyúčtování zdravotní péče