Za jakých podmínek má dítě nárok na ozdravný pobyt?

Zdravotní péče v dětské ozdravovně se poskytuje dětem od 3 do 15 let zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí, dětem se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem a dětem v rekonvalescenci, jejichž zdravotní stav nevyžaduje léčbu v dětské lázeňské nebo v dětské odborné léčebně. Délka pobytu zpravidla nepřesahuje 21 dnů.

Ozdravný pobyt navrhuje praktický lékař pro děti a dorost. Dále pak zákonný zástupce podává žádost o povolení pobytu dítěte v dětské ozdravovně. Má-li návrh všechny požadované údaje i výsledek lékařského vyšetření včetně stanoviska navrhujícího lékaře, je odeslán na příslušnou pobočku VZP.

Návrh bude následně schválen revizním lékařem, který také návrh odešle do vhodné dětské ozdravovny. Dětská ozdravovna pak sama zajistí předvolání dítěte na pobyt, který musí být nastoupen nejpozději do 6 měsíců ode dne vystavení návrhu. Současně zašle zákonným zástupcům dítěte potřebné informace a poučení (nejpozději 14 dnů před nástupem ozdravného pobytu).

Náklady na zdravotní péči v dětských ozdravovnách jsou plně hrazeny VZP (náklady za ubytování, stravování a ozdravný program). Pobyt průvodce dítěte při ozdravenské péči a doprava na ozdravný pobyt se ze zdravotního pojištění nehradí.

Více informací včetně seznamu ozdravoven najdete zde.

Související otázky pro téma: Zdravotní péče