Ozdravenská péče

Potřebuje vaše dítě ozdravenský pobyt?

Ozdravný pobyt navrhuje ošetřující lékař dítěte na základě jeho zdravotního stavu. VZP ČR může vašim dětem zajistit ozdravný pobyt v pěti smluvních dětských ozdravovnách v České republice.

Komu je ozdravenská péče určena?

Zdravotní péče v dětské ozdravovně se poskytuje dětem od 3 do 15 let zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí, dětem se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem a dětem v rekonvalescenci, jejichž zdravotní stav nevyžaduje léčbu v dětské lázeňské nebo v dětské odborné léčebně. Délka pobytu zpravidla nepřesahuje 21 dnů.

Ozdravný pobyt navrhuje ošetřující lékař dítěte (praktický lékař pro děti a dorost) na základě zdravotního stavu dítěte. Dalším krokem je vlastní žádost rodiče dítěte nebo jeho zákonného zástupce o povolení pobytu dítěte v dětské ozdravovně. Má-li návrh všechny požadované údaje i výsledek lékařského vyšetření včetně stanoviska navrhujícího lékaře, je odeslán na místně příslušné pracoviště pro správu lázeňské a ozdravenské agendy příslušné regionální pobočky VZP ČR.

Regionální pobočka VZP ČR po ověření, zda jde o jejího pojištěnce, a po schválení návrhu, odešle návrh do dětské ozdravovny, která je uvedena na návrhu v prvním pořadí. Dětská ozdravovna na základě takového návrhu zajistí vlastním formulářem předvolání dítěte na vhodný termín pobytu, který musí být nastoupen nejpozději do 6 měsíců ode dne schválení návrhu zdravotní pojišťovnou. Současně s ním zašle potřebné informace a poučení, a to tak, aby rodiče (zákonný zástupce) byli o nástupu vyrozuměni nejpozději 14 dnů před nástupem ozdravného pobytu.

Pokud dětská ozdravovna uvedená v návrhu na prvním pořadí nemá k dispozici lůžko v časovém rozmezí daném dobou platnosti návrhu, je povinna celý návrh odeslat do dětské ozdravovny uvedené v návrhu na druhém pořadí. V případě, že ani tato dětská ozdravovna nenalezne lůžko, je povinna odeslat návrh zpět na vysílající regionální pobočku VZP ČR po předchozím projednání situace s tímto pracovištěm.

Náklady na zdravotní péči v dětských ozdravovnách jsou plně hrazeny VZP ČR (náklady za ubytování, stravování a ozdravný program). Doprava do/z ozdravovny se ze zdravotního pojištění nehradí.

Víte, kde všude se mohou děti léčit v ozdravovně?