Neudělal jsem maturitu. Co to pro mě znamená ohledně zdravotního pojištění?

Pokud jste nevykonal maturitu v určeném termínu a byla vám povolena opravná zkouška, jste považován za nezaopatřené dítě (a stát za vás platí pojistné) do konce školního roku a případně pak i do 31. 8. Podmínkou je, že po celý kalendářní měsíc v době prázdnin nevykonáváte výdělečnou činnost, nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci (nebo na sebe tyto skutečnosti nenavazovaly tak, že trvaly po celý kalendářní měsíc). Tato podmínka neplatí, pokud budete bezprostředně pokračovat ve studiu na VŠ.

Po opravné zkoušce tedy mohou nastat dvě situace.

Uspějete a budete pokračovat bez přerušení v dalším studiu – stát za vás platí pojistné po dobu od skončení studia na střední škole do dne, kdy se stanete studentem vysoké školy, bez ohledu na výdělečnou činnost. Nástup ke studiu musíte své zdravotní pojišťovně oznámit a doložit (do 8 dnů).

Náš tip: ověřte si na pobočce nebo na infolince 952 222 222, zda váš nástup ke studiu (a ukončení studia) neoznámila už vaše škola. Některé školy tyto skutečnosti pojišťovně oznamují, není to však jejich povinnost, ale povinnost samotného pojištěnce.

Neuspějete a nebudete pokračovat ve studiu – stát za vás platí pojistné do 30. června, případně dále po dobu navazujících školních prázdnin, pokud po celý kalendářní měsíc prázdnin nevykonáváte výdělečnou činnost ani nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Zcela jistě budete muset řešit svoje pojištění za měsíc září. Pokud nenastoupíte do zaměstnání, nezačnete podnikat, nepřihlásíte se mezi uchazeče o zaměstnání apod., pak patříte do kategorie osob bez zdanitelných příjmů. To musíte oznámit své zdravotní pojišťovně a začít si platit sám pojistné jako OBZP.

Související otázky pro téma: Platby pojistného