Nechal jsem se ošetřit u lékaře, který nemá smlouvu s VZP. Proplatí mi VZP účty za tuto péči, kterou jsem sám zaplatil?

Bohužel nikoli, žádná zdravotní pojišťovna neproplácí zdravotní péči u nesmluvního lékaře, kterou si klient uhradil. Hradit poskytnutou zdravotní péči formou "pokladenského systému" není možné, protože tuto formu zákon o veřejném zdravotním pojištění nepřipouští.

Pokud si pro své ošetření či vyšetření vyberete nesmluvní zdravotnické zařízení, vzdáváte se práva na úhradu péče z veřejného zdravotního pojištění, a veškerou zdravotní péči tam poskytnutou, včetně léků a doprovodných vyšetření, si hradíte ze svých prostředků. Klient má totiž sice právo na výběr poskytovatele zdravotních služeb na území České republiky, ale ten musí být ve smluvním vztahu k jeho zdravotní pojišťovně. Výjimkou je nutná a neodkladná péče; tu pojišťovna uhradí i nesmluvnímu poskytovateli zdravotních služeb (takže pacient sám ji neplatí).

Související otázky pro téma: Zdravotní péče