Na jaké preventivní prohlídky má nárok moje dítě?

Z veřejného zdravotního pojištění jsou hrazeny následující preventivní prohlídky:

  • První všeobecná preventivní prohlídkadítěte. Tu by mělo vaše dítě podstoupit zpravidla do 2 dnů po propuštění z porodnice, pokud možno doma.
  • Do konce prvního roku života by vaše dítě mělo postoupit preventivní prohlídky u praktického lékaře pro děti a dorost ve 14 dnech věku, v 6 týdnech, ve 3 měsících, poté ve 4-5 měsících věku a v 6, 8, 10-11,12 a nakonec v 18 měsících.
  • Od 3 let se preventivní prohlídky konají ve dvouletých intervalech až do 17 let.
  • Poslední všeobecná preventivní prohlídka dětí se provádí před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost, nejpozději přede dnem dovršení 19 let.
  • Zubní preventivní prohlídky hradí pojišťovna u dětí do 18 let dvakrát ročně (s odstupem 5 měsíců), přičemž první by mělo dítě absolvovat už v prvním roce života, mezi 6. a 12. měsícem.
  • Preventivní prohlídku u gynekologa má dívka poprvé absolvovat v 15 letech a dále se gynekologická preventivní prohlídka provádí jednou ročně (resp. po uplynutí 11 měsíců).

Více informací se dočtete zde.

Související otázky pro téma: Zdravotní péče