Kde zjistím aktuálně platné podmínky pro preskripci zdravotnických prostředků?

Podmínky pro preskripci jednotlivých skupin zdravotnických prostředků jsou obsahem metodiky k číselníku (Úhradovému katalogu VZP - ZP). Její aktuální verzi najdete vždy zde.

K žádostem o schválení (povolení) zdravotnických prostředků již není třeba přikládat poukazy. Stačí předložit reviznímu lékaři pouze Žádanku o schválení (povolení) - tiskopis VZP 21/2013.  Více informací zde.

Související otázky pro téma: Formuláře, číselníky, metodika