Kde zjistím aktuálně platné podmínky pro preskripci zdravotnických prostředků?

Podmínky pro preskripci jednotlivých skupin zdravotnických prostředků jsou obsahem metodiky k číselníku (Úhradovému katalogu VZP - ZP). Její aktuální verzi najdete vždy zde.

Kde najdu metodické pokyny pro indikaci a vykazování očkování?

V Informacích pro praxi na našem webu (zde) najdete Metodiku provádění pravidelného očkování a Metodický postup k vykazování pravidelného, nepovinného, zvláštního a mimořádného očkování. Samostatně jsou tu publikovány informace pro očkování proti chřipce, proti pneumokokovým infekcím a proti tbc.

Související otázky pro téma: Formuláře, číselníky, metodika