Otázky v tématu: Formuláře, číselníky, metodika

Platí pořád povinnost předávat dávky spolu s průvodním listem dávky?
Kde zjistím aktuálně platné podmínky pro preskripci zdravotnických prostředků?
Kde najdu metodické pokyny pro indikaci a vykazování očkování?