Zjednodušili jsme schvalovací a povolovací proces, využít můžete i VZP Point

 10. 2. 2017 | Elektronická komunikace, Zdravotní péče

Změnili, zjednodušili a sjednotili jsme schvalovací a povolovací činnosti v rámci celé ČR a jde to i elektronicky.

Nově tak není nutné k žádostem o schválení (povolení) zdravotnických prostředků a léků přikládat poukazy a recepty. Reviznímu lékaři stačí předložit pouze Žádanku o schválení (povolení) - tiskopis VZP 21/2013. Musí však obsahovat veškeré náležitosti a nutné podklady k vyřízení, dané metodikou. Poukaz nebo recept vystaví ošetřující lékař až na základě schválené Žádanky o schválení (povolení). Nově již nejsou poukazy a recepty revizním lékařem potvrzovány.

Jak při podání žádosti postupovat?

  • Náležitě vyplněný a zdůvodněný tiskopis VZP 21/2013 - Žádanka o schválení (povolení) předložíte VZP. Předání dokladů v elektronické podobě, ve formě souboru kdavka.111 s definovaným datovým rozhraním, je možné na datovém nosiči, nebo s využitím portálového řešení VZP Point, což je preferovaná varianta.
  • Pokud se rozhodnete využít VZP Point, zašlete tiskopis jako úlohu 08 (08 – Vyúčtování zdravotní péče – soubor dávek), včetně příloh, které se samy spárují, pokud budou mít správný název (příloha je zasílána, pokud je ze strany PZS nutné obšírné zdůvodnění požadavku nebo přiložení naskenovaných lékařských zpráv apod.).
  • Revizní lékař se k žádosti vyjádří a kopii žádanky se svým stanoviskem odešle zpět na vaši adresu. Proces posouzení žádosti a vydání stanoviska probíhá zavedeným způsobem v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád.
  • Schválení či neschválení žádosti je zaneseno do  informačního systému VZP, který je přístupný oprávněným revizním pracovníkům.
  • Na základě doručené kopie schválené žádanky vystavíte poukaz nebo recept. Na poukazu nebo na receptu (v místě pro záznamy zdravotní pojišťovny) potvrdíte jako předepisující lékař schválení/povolení revizním lékařem, a to otiskem svého razítka, podpisem a vypsáním jména schvalujícího/povolujícího revizního lékaře.

Aktuální Datové rozhraní individuálních dokladů je k dispozici zde, doklady 21 jsou popsány v kap. II – 4.21.

Více informací o VZP Pointu.