Jste zde:

Zjednodušili jsme schvalovací a povolovací proces, využít můžete i VZP Point

10. 2. 2017

Změnili, zjednodušili a sjednotili jsme schvalovací a povolovací činnosti v rámci celé ČR a jde to i elektronicky.

Ilustrační obrázek

Nově tak není nutné k žádostem o schválení (povolení) zdravotnických prostředků a léků přikládat poukazy a recepty. Reviznímu lékaři stačí předložit pouze Žádanku o schválení (povolení) - tiskopis VZP 21/2013. Musí však obsahovat veškeré náležitosti a nutné podklady k vyřízení, dané metodikou. Poukaz nebo recept vystaví ošetřující lékař až na základě schválené Žádanky o schválení (povolení). Nově již nejsou poukazy a recepty revizním lékařem potvrzovány.

Jak při podání žádosti postupovat?

  • Náležitě vyplněný a zdůvodněný tiskopis VZP 21/2013 - Žádanka o schválení (povolení) předložíte VZP. Předání dokladů v elektronické podobě, ve formě souboru kdavka.111 s definovaným datovým rozhraním, je možné na datovém nosiči, nebo s využitím portálového řešení VZP Point, což je preferovaná varianta.
  • Pokud se rozhodnete využít VZP Point, zašlete tiskopis jako úlohu 08 (08 – Vyúčtování zdravotní péče – soubor dávek), včetně příloh, které se samy spárují, pokud budou mít správný název (příloha je zasílána, pokud je ze strany PZS nutné obšírné zdůvodnění požadavku nebo přiložení naskenovaných lékařských zpráv apod.).
  • Revizní lékař se k žádosti vyjádří a kopii žádanky se svým stanoviskem odešle zpět na vaši adresu. Proces posouzení žádosti a vydání stanoviska probíhá zavedeným způsobem v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád.
  • Schválení či neschválení žádosti je zaneseno do  informačního systému VZP, který je přístupný oprávněným revizním pracovníkům.
  • Na základě doručené kopie schválené žádanky vystavíte poukaz nebo recept. Na poukazu nebo na receptu (v místě pro záznamy zdravotní pojišťovny) potvrdíte jako předepisující lékař schválení/povolení revizním lékařem, a to otiskem svého razítka, podpisem a vypsáním jména schvalujícího/povolujícího revizního lékaře.

Aktuální Datové rozhraní individuálních dokladů je k dispozici zde, doklady 21 jsou popsány v kap. II – 4.21.

Více informací o VZP Pointu.

Související články


Nové funkcionality VZP Pointu

Nové funkcionality VZP Pointu

| Aktuality

Většina poskytovatelů zdravotní péče přistoupila k elektronické komunikaci a předává dávky prostřednictvím naší aplikace VZP Point. Proto jsme se rozhodli zasílat vám vybrané výstupní sestavy přímo do Schránky ve VZP Pointu. Jde o další krok k prohloubení vzájemné moderní, efektivní a úsporné komunikace. Pokračovat

Zásady pro vyhlašování přechodných období a pro vyplňování verzí datového rozhraní

Zásady pro vyhlašování přechodných období a pro vyplňování verzí datového rozhraní

| Aktuality

Přechodné období pomáhá zdravotnickým zařízením, která nestačí včas reagovat na změnu DR. Vyplňování verzí DR bylo zavedeno doplňkem č. 16 a č. 17 DR. Pokračovat

Aktualizace metodického postupu k vykazování očkování

Aktualizace metodického postupu k vykazování očkování

| Aktuality

Upozorňujeme lékaře provádějící očkování na aktualizaci Metodického postupu k vykazování pravidelného, nepovinného, zvláštního a mimořádného očkování, a to ke dni 1. 9. 2017. Pokračovat