Jsou cizinci povinni platit v ČR zdravotní pojištění?

Cizinci buď mají nárok na účast v českém systému veřejného zdravotního pojištění, nebo si musejí sjednat komerční zdravotní pojištění.

Pokud jsou účastníky českého systému, musejí samozřejmě platit pojistné. To se týká např. osob, které mají na území ČR trvalý pobyt (bez ohledu na státní občanství), nebo osob, které na území ČR nemají trvalý pobyt, ale jsou zaměstnány u zaměstnavatele se sídlem na území ČR. V některých případech je plátcem pojistného na zdravotní pojištění za cizince stát.

Více informací najdete v rubrice Zdravotní pojištění cizinců.

Související otázky pro téma: Pojištění cizinců