Pokud nejsem občan ČR, ale mám zde trvalý pobyt a jsem tu zaměstnána, má moje dítě nárok na pojištění u VZP, nebo musí mít pojištění komerční?

V České republice je povinně zdravotně pojištěna každá osoba, která má na území ČR trvalý pobyt nebo která je zde zaměstnána. To znamená, že i cizinec, který zde má povolen trvalý pobyt, spadá do systému veřejného zdravotního pojištění. Povolení k trvalému pobytu se na žádost vydá cizinci po pěti letech nepřetržitého pobytu na území; pro novorozence tato podmínka ale neplatí.

Do 60 dnů po porodu musíte podat žádost o povolení k trvalému pobytu pro dítě. V tom případě bude od narození považováno za cizince s trvalým pobytem, bude spadat do systému českého veřejného zdravotního pojištění a stejně jako „české“ děti bude automaticky pojištěno u zdravotní pojišťovny své matky, tedy u VZP.

Související otázky pro téma: Pojištění cizinců