Jaké osobní údaje musím pojišťovně hlásit?

Pojišťovně je třeba nahlásit změnu jména, příjmení, trvalého bydliště a rodného čísla, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Pokud se v místě trvalého pobytu nezdržujete, musíte oznámit také adresu místa pobytu na území České republiky, kde se převážně zdržuje („bydliště“).

Oznámení můžete provést osobně na kterékoli pobočce VZP, nebo ho můžete zaslat písemně.

Pro nahlášení těchto změn můžete využít formulář Přihláška a evidenční list pojištěnce.

Bližší informace o oznamovací povinnosti pojištěnce se dočtete zde.

Související otázky pro téma: Povinnosti pojištěnců