Jaká je obecná oznamovací povinnost pojišťovně?

Do 8 dnů je vždy nutné oznámit zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti a rovněž skutečnosti, díky kterým se můžete stát osobou bez zdanitelných příjmů, nebo by za vás měl platit pojistné stát. Pro nahlášení těchto změn můžete využít formulář Přihláška a evidenční list pojištěnce. Do 8 dnů se také musí pojišťovně hlásit nástup do zaměstnání nebo jeho ukončení, ale tuto povinnost plní zaměstnavatel.

Osmidenní limit platí rovněž pro oznámení narození dítěte a jeho registraci nebo pro nahlášení ztráty nebo poškození průkazu pojištěnce.

Související otázky pro téma: Povinnosti plátců pojistného
Jsem student, ale dosáhl jsem věkové hranice 26 let. Jak je to s hrazením zdravotního pojištění?
Ukončil jsem studium na vysoké škole – jsou s tím spojeny nějaké povinnosti vůči zdravotní pojišťovně?
Ukončil jsem maturitou studium na střední škole – jsou s tím spojeny nějaké povinnosti vůči pojišťovně?