Jak se mám přihlásit k VZP?

Přeregistrace je možná k 1. červenci, nebo k 1. lednu. Abyste byli přeregistrovaní k 1. červenci, musíte přihlášku podat v období od 1. ledna do 31. března. Abyste byli přeregistrovaní k 1. lednu, musíte ji podat v období od 1. července do 30. září.

Vyplňte webový formulář přihlášky, přihlášku si vytiskněte, podepište a doručte do VZP. Pokud nemáte možnost tisku, zvolte při vyplňování jako možnost zpracování přihlášky variantu Vyplněnou přihlášku poslat poštou, a my vám pošleme vaši již vyplněnou přihlášku k podpisu. Svůj zájem o přeregistraci nám můžete sdělit prostřednictvím tohoto webového formuláře kdykoli a my vám zašleme již předvyplněnou přihlášku včas k podpisu, abyste ji mohli podat ve stanovených termínech.

K přeregistraci můžete také použít formulář přihlášky, který si vyzvednete na pobočce nebo stáhnete zde: přihláška [PDF].

Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete podat na kterémkoli pracovišti VZP, nebo ji můžete odeslat poštou (na poštovním razítku musí být max. datum 31. března, resp. 30. září).

Na pobočce budete potřebovat průkaz totožnosti potvrzující trvalé bydliště na území ČR, případně doklad o trvajícím zaměstnání u zaměstnavatele se sídlem na území ČR.

Další doklady jsou nutné k prokázání nároku na zařazení do kategorie státních pojištěnců. Osoby samostatně výdělečně činné jsou podle zákona povinny předložit doklad o výši záloh na pojistné.

Více informací k přeregistraci najdete zde.

Související otázky pro téma: Aktuálně pro pojištěnce