Jak se mám přihlásit k VZP?

Přeregistrace je možná jen k 1. červenci, nebo k 1. lednu. Abyste byli přeregistrovaní k 1. červenci, musíte podat přihlášku v období od 1. ledna do 31. března. Abyste byli přeregistrovaní k 1. lednu, musíte ji podat v období od 1. července do 30. září. Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete podat na kterémkoli pracovišti VZP.

Budete potřebovat průkaz totožnosti potvrzující trvalé bydliště na území ČR, případně doklad o trvajícím zaměstnání u zaměstnavatele se sídlem na území ČR. Osoby samostatně výdělečně činné předkládají ještě doklad o výši záloh na pojistné. Další doklady jsou nutné např. k prokázání nároku na zařazení do kategorie státních pojištěnců (potvrzení o studiu, rozhodnutí o přiznání důchodu, potvrzení o evidenci na úřadu práce apod.)

Více informací najdete zde.

Související otázky pro téma: Aktuálně pro pojištěnce