Co mi hrozí, když nebudu platit pojistné?

Pojistné musíte platit ze zákona, proto vznikne-li vám u pojišťovny dluh, musíte jej vyrovnat. Zároveň vám naskakuje penále za dobu, kdy není pojistné zaplaceno buď zcela, nebo ve správné výši. Penále činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den.

Dlužné pojistné zaplatit musíte. Penále vám může být prominuto, pokud si o to zažádáte. Postup, jak podat žádost, najdete zde.

Související otázky pro téma: Dluhy na pojistném
Kde najdu úřední desku VZP?
Může na mne být uvalena exekuce kvůli neplacené pojistného za dobu, kdy jsem studoval střední školu?
Jak si můžu ověřit, jestli VZP něco nedlužím?