Otázky v tématu: Dluhy na pojistném

Kde najdu úřední desku VZP?
Může na mne být uvalena exekuce kvůli neplacené pojistného za dobu, kdy jsem studoval střední školu?
Co mi hrozí, když nebudu platit pojistné?
Jak si můžu ověřit, jestli VZP něco nedlužím?
Můžu se odvolat proti platebnímu výměru?
Jak můžu zažádat o prominutí penále?
Mám povinnost platit pojistné, i když nemám příjem?