Jak můžu zažádat o prominutí penále?

Obecný postup, jak žádat o odstranění tvrdostí (protože „žádost o prominutí penále“ je vlastně žádost o prominutí tvrdosti ve věci penále) naleznete zde. Pamatujte, že jakákoliv žádost, tedy i žádost o prominutí penále, musí být podána písemně nebo ústně u pracovníka některé z poboček VZP. Při ústním vyřízení musí být žádost tímto pracovníkem zanesena do protokolu.

V žádosti nesmějí chybět tyto informace: kdo žádost podává a komu, oč žádá a z jakého důvodu. Vypracovaná žádost musí být též vlastnoručně podepsaná.

VZP o žádosti rozhoduje standardně do 30, u zvláště složitých případů do 60 kalendářních dnů.

POZOR! O odstranění tvrdostí nelze rozhodnout, jestliže:

  • plátce pojistného nezaplatil pojistné na zdravotní pojištění splatné do dne vydání rozhodnutí o prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále,
  • na plátce pojistného byl podán insolvenční návrh,
  • plátce pojistného vstoupil do likvidace.

Související otázky pro téma: Dluhy na pojistném