Poskytovatelům sociálních služeb nabízíme i praktické návody k testování antigenními testy

  7. 12. 2020

Ilustrační obrázek

Povinnost realizovat v pravidelných intervalech preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů je uložena vybraným skupinám poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatelů sociálních služeb od 2. 11. 2020.

VZP ČR ve spolupráci s ostatními zdravotními pojišťovnami následně vydala pro potřebu informovanosti poskytovatelů Organizační opatření VZP ČR č. 50/2020. Toto organizační opatření definuje popis distribuce, podmínky vykazování (včetně vedení zdravotnické dokumentace a evidence testování) a úhrady předmětných výkonů provádění testování prostřednictvím screeningových POC antigenních testů dodaných smluvním distributorem zdravotních pojišťoven, a zároveň povinnosti poskytovatelů, kterým smluvním distributorem zdravotních pojišťoven screeningové POC antigenní testy dodány.

Testy použité pro testování, tj. poskytnutí zdravotní služby konkrétnímu pojištěnci, musí být vykázány příslušné zdravotní pojišťovně, jejíž pojištěnec (pacient/klient/zaměstnanec) byl testem testován.

Všeobecná zdravotní pojišťovna proto připravila a vyvěsila na webové stránky Informace pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb – screeningové POC antigenní testy ke stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 a již následně též rozeslala poskytovatelům sociálních služeb přímo do jejich datových schránek podrobné informace v souvislosti s preventivním vyšetřením na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů, včetně příloh s návodem na vykazování hrazených služeb zdravotní pojišťovně a návodem na používání dodaného screeningového POC antigenního testu.

Pro poskytovatele sociálních služeb VZP připravila také odpovědi na nejčastější dotazy a rovněž praktické návody a manuály, jak postupovat – viz přílohy.

Doporučujeme sledovat webové stránky www.vzp.cz, kde jsou průběžně zveřejňovány další informace a aktualizace organizačních opatření, odkazy na mimořádná opatření MZ ČR, doporučení ke správné praxi, nejčastější otázky a odpovědi.

Přílohy: (aktualizováno 22. 3. 2021)