Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Příspěvek na vakcínu

Příspěvek na vakcínu

Přijďte si pro příspěvek na očkování proti HPV, smrtícímu meningokoku B, nebo pásovému oparu.

Více informací
Další aktuality
Další aktuality
Další aktuality
Další aktuality
Další aktuality
Další aktuality

Má žena ve věku 75 let, která je už delší dobu hospitalizovaná, nárok na mamografii a na další preventivní vyšetření?

Preventivní prohlídky ani související screeningová vyšetření nemají omezení horní věkovou hranicí a VZP je plně hradí samozřejmě i seniorům! Na péči analogickou preventivním prohlídkám má každý plné právo také v případě déle trvající hospitalizace, právě tak jako na screening rakoviny děložního hrdla, mamografii (od 45 let) či na screening rakoviny tlustého střeva (od 50 let). Na preventivní prohlídky si ale pacient musí sám myslet a požádat si o jejich provedení, stejně jako když není hospitalizován.

Zdravotní péči o pacienta v rámci pobytu na lůžku zajišťuje tým zdravotnických pracovníků daného smluvního zdravotnického zařízení. Případnou součinnost dalších odborníků mimo vlastní pracoviště, kde je pojištěnec hospitalizován, poskytnou na vyžádání jednotlivá pracoviště lůžkového zdravotnického zařízení, v podobě konziliárních vyšetření. Pokud není možno realizovat některá preventivní vyšetření v rámci příslušného zdravotnického zařízení, vyžádá si lůžkové zařízení jejich provedení u nejbližšího ambulantního zdravotnického zařízení. V indikovaných případech má pacient nárok na nutnou dopravu na vyšetření a zpět. Ta je ale hrazena jen ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího zdravotnického zařízení, které je schopno požadovanou péči poskytnout. Kdyby pacient trval na tom, že chce navštívit např. svého (vzdálenějšího) gynekologa, stomatologa apod., musel by si rozdíl ceny dopravy k němu uhradit.

U dlouhodobě hospitalizovaných je péče v rozsahu všeobecné preventivní prohlídky, prováděné jinak ambulantně praktickými lékaři, součástí výkonu ošetřovacího dne. Nedělá se tedy celá zvlášť (některá vyšetření už začasté také pacient při hospitalizaci absolvoval) a k úhradě lze pojišťovně vykázat jen ty jednotlivé výkony, které do ošetřovacího dne nejsou zahrnuty (např. stanovení okultního krvácení do stolice jako screening rakoviny tlustého střeva).

Zdravotní péče v rozsahu a intervalech preventivní gynekologické prohlídky bude dlouhodobě hospitalizované pacientce poskytnuta na vyžádání jejího ošetřujícího lékaře a může být pojišťovně vykázána jako konziliární (cílené klinické) vyšetření, pokud ji nemůže zajistit přímo lékař (gynekolog) daného lůžkového pracoviště. Součástí gynekologické preventivní prohlídky je screening rakoviny děložního hrdla, tedy odběr vzorku z děložního hrdla a jeho cytologické vyšetření.

Hospitalizované pojištěnky starší 45 let (bez horní věkové hranice!) mají právo i na provedení screeningového mamografického vyšetření. Žádanku (doklad 06) ženě vystaví ošetřující lékař lůžkového zdravotnického zařízení, popř. lékař ambulantního gynekologického pracoviště, který poskytl konziliární vyšetření. Mamografii pojišťovně normálně vykáže k úhradě příslušné centrum pro mamografický screening (jde sice o ambulantní výkon, ale hospitalizace pojištěnky nebrání jeho oprávněnému vykázání a výkon bude samozřejmě pojišťovnou uhrazen).

Stomatologickou péči v rozsahu a intervalech preventivní prohlídky v oboru stomatologie poskytne hospitalizovanému pojištěnci ambulantní zubní lékař (na vyžádání ošetřujícího lékaře pacienta při hospitalizaci), opět pokud ji nemůže zajistit přímo lékař příslušné odbornosti daného lůžkového pracoviště.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Další otázky
Další aktuality
Kontaktujte nás - 952 222 222

E-komunikace


Pobočky

Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Praha Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Mapa krajů

Úřední deska


O nás

Stáhněte si

© 2014 VZP ČR, Všechna práva vyhrazena