Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Očkování žloutenka

Očkování žloutenka

Speciální očkovací program pro děti od 2 do 4 let (3 + 364 dní)

Více informací
Další aktuality
Další aktuality
Další aktuality
Další aktuality
Další aktuality
Další aktuality

Na konci prosince budu rodit a nevím, jak to bude s pojišťovnou dítěte. Já jsem se letos přeregistrovala k VZP, takže u ní budu pojištěná od 1. ledna 2016, manžel u VZP je. Chtěla bych, aby naše dítě bylo u stejné pojišťovny. Můžeme ho tedy rovnou přihlásit u VZP?

Pojištěnec má právo na výběr zdravotní pojišťovny, ale zákon o veřejném zdravotním pojištění stanoví i výjimky z tohoto pravidla. Jednou z nich je právě registrace novorozence. Při narození dítěte zákon neumožňuje uplatnit právo na výběr zdravotní pojišťovny a dítě se dnem narození stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna jeho matka v den jeho narození.

Pouze v případě, že matka není účastna systému veřejného zdravotního pojištění (např. cizinka, která je v ČR jen komerčně pojištěna) a otec ano, stává se dítě pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u níž je jeho otec. To je novinkou letošní novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění, která je účinná od 1. 9., ale v popsané situaci tento postup nepřipadá v úvahu.

Připomínáme, že dítě se sice stává pojištěncem matčiny pojišťovny "ze zákona", automaticky, ale jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník je povinen ho přihlásit u příslušné zdravotní pojišťovny do 8 dnů ode dne narození. Je třeba mít s sebou doklad o rodném čísle dítěte (rodný list nebo doklad z matriky o přidělení RČ) a doklad rodném čísle, příjmení a jménu matky (průkaz totožnosti, kopie rodného listu atd.).

To, že dítě možná půjdete přihlásit až v době, kdy sama budete už u VZP (tedy po 1. 1. 2016), není směrodatné, skutečně ho musíte ho přihlásit u pojišťovny, u níž jste byla v den porodu. Pokud se dítě narodí až v lednu 2016, bude pojištěncem VZP. Pokud se narodí do konce roku 2015, bude pojištěncem vaší dosavadní zdravotní pojišťovny a k VZP ho můžete přehlásit v období od 1. 1. do 31. 3. 2016. Ke změně zdravotní pojišťovny pak dojde od 1. 7. 2016.

Zdravotní pojišťovnu lze totiž změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Přihlášku je přitom nutno podat vybrané zdravotní pojišťovně v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny.

Nezapomeňte také nahlásit změnu své pojišťovny v porodnici, jestliže byste tam byla i po 1. lednu, aby zdravotní služby mohly být vykázány správné zdravotní pojišťovně. Informovat samozřejmě musíte i všechny své další lékaře.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Další otázky
Další aktuality
Kontaktujte nás - 952 222 222

E-komunikace


Pobočky

Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Praha Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Mapa krajů

Úřední deska


O nás

Stáhněte si

© 2015 VZP ČR, Všechna práva vyhrazena