Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Vyberte si svůj příspěvek

Vyberte si svůj příspěvek

Členům Klubu pevného zdraví letos nabízíme možnost získat až 1 500 korun.

Více informací
Další aktuality
Další aktuality
Další aktuality
Další aktuality
Další aktuality
Další aktuality

Jak mám rozumět formulaci, že doplatek rozdílu mezi zálohami a skutečnou výší pojistného za uplynulý rok je splatný vždy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích? Je tedy podstatné reálné datum podání, nebo ne?

Tato formulace je u doplatku pojistného obsažena v zákoně o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (č. 592/1992 Sb., § 8, odst. 5) a v podstatě "ošetřuje" situaci, kdy by osoba samostatně výdělečně činná přehled o příjmech a výdajích nepodala, resp. nepodala včas a pojistné nezaplatila. V takovém případě po 8 dnech ode dne, kdy měla podat přehled o příjmech a výdajích, totiž začne nabíhat penále. To činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den.

Přehled musíte zdravotní pojišťovně podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém jste měl podat daňové přiznání za tento kalendářní rok. Posledním dnem pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pokud nevyužijete služeb daňového poradce) je 1. dubna. To znamená, že přehled zdravotní pojišťovně musíte podat do 2. května (1. květen je svátek). Ať podáte daňové přiznání kdykoli před 1. dubnem (třeba 10. ledna), máte čas na podání přehledu zdravotní pojišťovně do 1 měsíce od onoho 1. dubna, kdy jste daňové přiznání měl podat – tedy klidně až 2. května. Přehled můžete podat samozřejmě i dřív, ale pak do 8 dnů od reálného data jeho podání musíte doplatit případný rozdíl mezi zaplacenými zálohami a částkou pojistného, kterou si v přehledu vypočtete jako roční pojistné.

Stejná formulace "byl nebo měl být podán" se v zákoně vyskytuje u placení pojistného osobou samostatně výdělečně činnou, která je zároveň zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů (není povinna platit zálohy na pojistné; pojistné zaplatí nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích), a také u placení záloh nově vypočtených v přehledu (poprvé se zaplatí za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán přehled).

U plateb záloh a platby doplatku pojistného je tedy směrodatné skutečné datum podání přehledu o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně, ovšem pouze v případě, že přehled je podán včas. Můžeme ještě doplnit, že pokuta za nepodání přehledu o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně může být až 50 000 Kč.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Další otázky
Další aktuality
Kontaktujte nás - 952 222 222

E-komunikace


Pobočky

Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Praha Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Mapa krajů

Úřední deska


O nás

Stáhněte si

© 2014 VZP ČR, Všechna práva vyhrazena