Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Klub pevného zdraví

Klub pevného zdraví

Pečujte o své zdraví a my vás odměníme. Získejte stálé výhody v podobě bonusů a slev u našich smluvních partnerů.

Více informací a registrace
Další aktuality
Další aktuality
Další aktuality
Další aktuality

Jaké jsou v současné době možnosti pro podání přehledu OSVČ – krom té, že si vyzvednu na přepážce papírový formulář a pak ho donesu vyplněný zpět?

Varianta "vyzvednout, vyplnit a donést" je stále nejjednodušší pro značnou část klientů, postupuje tak cca 80 % OSVČ pojištěných u VZP. Papírový tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné (Přehled OSVČ) je možno si vyzvednout a pak ho vyplněný a podepsaný podat na přepážce kteréhokoli pracoviště VZP.

Druhou variantou je tento vyplněný a podepsaný tiskopis zaslat poštou. Můžete ho také případně naskenovat a pak ho jako přílohu ve formátu pdf zaslat e-mailem, přičemž odejít by měl z mailové adresy, kterou u vás VZP eviduje. Mailovou korespondenci adresujte na podatelna@vzp.cz. Uvést byste měli kontaktní pracoviště VZP ČR, pokud je vám známo, a upřesňující identifikační údaje (adresa, příp. datum narození, IČ nebo sídlo firmy). Další informace týkající se elektronických podání cestou ePodatelny najdete na našem webu.

Výhodnější je ale použít elektronický tiskopis Přehledu OSVČ, který je i s poučením pro správné vyplnění zveřejněný na internetových stránkách VZP. Je totiž interaktivní, tzn. sám za vás spočítá pojistné a novou výši zálohy. Nelze ho ale podepsat elektronicky, takže je určený pro vyplnění a následné vytištění. Vyplněný tiskopis může klient odeslat prostřednictvím datové schránky – vzhledem k tomu, že datová schránka garantuje autenticitu odesílatele, nemusí být tiskopis podepsaný. Další možností je tiskopis si vytisknout, podepsat, pak naskenovat a zaslat e-mailem, opět jako přílohu ve formátu pdf.

Elektronicky lze podat Přehled OSVČ přes Portál VZP. Zde ale musí mít klient podepsanou smlouvu s VZP o zabezpečené elektronické komunikaci a vlastnit certifikát pro přístup, aby mohl předávaný tiskopis elektronicky podepsat. Tento postup již zvolilo 5,5 tisíce našich klientů – OSVČ. Jaké jsou podmínky pro přístup na Portál VZP, je popsáno na našem webu na stránkách věnovaných elektronické komunikaci.

Pro úplnost informace dodáváme, že Přehled musí OSVČ předložit zdravotní pojišťovně nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání, takže posledním dnem pro jeho odevzdání je pondělí 4. května 2015. Případný nedoplatek je třeba uhradit do osmi dnů od data, kdy byl nebo měl být Přehled podán.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Další otázky
Další aktuality
Kontaktujte nás - 952 222 222

E-komunikace


Pobočky

Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Praha Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Mapa krajů

Úřední deska


O nás

Stáhněte si

© 2015 VZP ČR, Všechna práva vyhrazena