Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Vyberte si svůj příspěvek

Vyberte si svůj příspěvek

Členům Klubu pevného zdraví letos nabízíme možnost získat až 1 500 korun.

Více informací
Další aktuality
Další aktuality
Další aktuality
Další aktuality
Další aktuality
Další aktuality

Lze asi předpokládat, že na základě evropské směrnice o možnosti čerpání zdravotní péče kdekoli v EU sem cizinci budou častěji vyjíždět za kvalitní a levnější péčí. Může se stát, že kvůli nim budou naši lidé třeba na operace déle čekat?

Evropská směrnice o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči skutečně přináší nové možnosti ohledně čerpání a úhrady zdravotní péče, za kterou pojištěnec cíleně vycestoval do jiné země EU. Obavy z upřednostňování pojištěnců z jiných států před našimi pojištěnci ale nejsou namístě. Tento možný problém má VZP již dnes ve smlouvách s poskytovateli zdravotních služeb ošetřený. Smlouvy jak s ambulantními, tak i lůžkovými poskytovateli obsahují ustanovení bránící diskriminaci nebo snižování dostupnosti zdravotní péče pro pojištěnce VZP. Je v nich uvedeno, že hrazené zdravotní služby musí být pojištěncům z EU poskytovány tak, aby nedocházelo k jejich diskriminaci ani upřednostňování, zejména při přijímání na operace či jiné lékařské zákroky, na které se čeká, a to ani v případě, že by pojištěnec z EU hradil zdravotní služby v hotovosti. Porušení smluvních podmínek samozřejmě podléhá sankcím.

Čerpat plánovanou péči v zahraničí bylo možné v rámci zemí EU, EHP a Švýcarska i dříve, ale většinou to (alespoň u lůžkové péče) vyžadovalo předchozí souhlas pacientovy zdravotní pojišťovny, která tím zdravotnickému zařízení garantovala úhradu. Pacient sám na místě hradil jen případnou povinnou spoluúčast.

Podle směrnice, která je nyní i v Česku zapracována do legislativy novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění s účinností od 22. dubna 2014, může pojištěnec vyjet do jiné země EU za ambulantní i lůžkovou péčí, sám si ji na místě zaplatí v plné výši a po návratu požádá svoji zdravotní pojišťovnu o refundaci. Refunduje se mu ale jen cena, kterou za danou péči hradí zdravotní pojišťovna v jeho zemi pojištění, a ne více, než pojištěnec skutečně uhradil. Musí navíc jít o péči, která je v jeho zemi hrazena z veřejného zdravotního pojištění (nelze tedy čerpat péči tam neschválenou) a musí být splněny všechny podmínky pro její úhradu (např. indikace lékařem určené odbornosti, schválení revizním lékařem apod.). Směrnice platí pouze v EU, nikoli v EHP a Švýcarsku.

Můžeme doplnit, že podle informací Centra mezistátních úhrad v naprosté většině členských států EU existují významná regulační opatření, což směrnice umožňuje. U velké části zdravotních služeb tak je třeba u našich sousedů nadále zachována podmínka předchozího souhlasu zdravotní pojišťovny s vycestováním a čerpáním zdravotní služby v zahraničí. Například v Německu je poskytnutí nemocniční péče v jiném státě i nadále podmíněno souhlasem nemocenské pokladny. Obdobně postupovalo Rakousko. Slovensko přijalo rozsáhlý seznam zdravotních služeb, u kterých nebude možné vycestovat jinam a žádat náhradu na Slovensku, a také Polsko bude mít seznam typů zdravotní péče, jež zůstane omezena předchozím souhlasem pojišťovny. V našem zákoně o veřejném zdravotním pojištění si vláda tuto možnost rovněž vymínila – je zde uvedeno, že vláda může nařízením vymezit hrazené přeshraniční služby, u nichž je poskytnutí náhrady nákladů podmíněno udělením předchozího souhlasu. O něm by pak rozhodovala zdravotní pojišťovna na žádost svého pojištěnce.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Další otázky
Další aktuality
Kontaktujte nás - 952 222 222

E-komunikace


Pobočky

Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Praha Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Mapa krajů

Úřední deska


O nás

Stáhněte si

© 2014 VZP ČR, Všechna práva vyhrazena