Mrtvice zabije ročně přes 8 tisíc lidí, v řadě případů by jí přitom šlo předejít

 25. 10. 2019 | Prevence, Tiskové zprávy, Zdravotní péče

Nemoci oběhové soustavy jsou vůbec nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Mezi nimi mají hned po ischemické chorobě srdeční na svědomí nejvíce životů cévní mozkové příhody. VZP v loňském roce vydala za péči o pacienty, které mozková příhoda postihla, 2,2 miliardy korun. Riziko onemocnění lze přitom do značné míry snížit zdravým životním stylem. I v tom se snaží být VZP aktivní – k odpovědnosti za vlastní zdraví motivuje klienty nabídkou různých benefitů.

Při cévní mozkové příhodě, která bývá laicky označována též jako mrtvice, je přerušen průtok krve mozkem. Důvodem je ucpání mozkové cévy sraženinou nebo její prasknutí. Podle nejaktuálnějších dostupných dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky zemře z této příčiny 8 až 9 tisíc lidí ročně (v roce 2017 to bylo v celém Česku 8 504). I když jde o poměrně vysoké číslo, ve srovnání s relativně nedávnou dobou se situace zásadně zlepšila. Například ještě v roce 1995 měla cévní mozková příhoda na svědomí 18 139 životů.

VZP v loňském roce evidovala téměř 81 tisíc klientů, jimž lékaři poskytovali péči v souvislosti s mozkovou příhodou nebo s jejími následky. Šlo jak o nemocné, které mrtvice loni akutně postihla, tak o ty, které totéž potkalo již dříve, ale jejich stav stále vyžaduje zdravotní péči.

Počet klientů VZP léčených kvůli cévní mozkové příhodě a náklady na léčbu

 Počet pacientůNáklady celkem v Kč
Rok 2013 76 230 1 727 916 000
Rok 2014 75 042 1 873 312 000
Rok 2015 82 219 1 978 713 000
Rok 2016 81 786 2 070 352 000
Rok 2017 80 095 2 113 366 000
Rok 2018 80 787 2 189 144 000

Vzhledem k tomu, že mozkové buňky jsou mimořádně citlivé na nedostatek kyslíku, je při cévní mozkové příhodě naprosto zásadní její včasná diagnostika a následně co nejrychlejší lékařská pomoc. I laik by měl proto znát typické příznaky.

Některé typické příznaky cévní mozkové příhody

  • oslabení či porucha hybnosti končetin na jedné či obou polovinách těla
  • porucha mimiky tváře (často na jedné straně) – typický spadlý koutek úst
  • obtíže s vyjadřováním nebo obtížné vyslovování
  • závratě
  • porucha vidění – například zamlžené vidění, často na jednom oku
  • dvojité vidění
  • bolest hlavy v kombinaci s dalšími příznaky
  • pocit na zvracení nebo zvracení
  • zmatenost

Popsané potíže mohou spontánně odeznít, stagnovat nebo se naopak prohlubovat. Odborníci ovšem zásadně varují před tím, aby člověk čekal například na to, až problémy samy odezní. Vždy je nutné co nejrychleji kontaktovat lékaře! Doslova minuty mohou pacienta dělit od smrti nebo vážných trvalých následků.

Riziko, že člověka postihne mrtvice, stoupá s věkem. Kromě příčin, které nelze ovlivnit, existují i rizikové faktory, kterým lze předcházet. Lékaři radí snížit příjem alkoholu, nekouřit, hlídat si krevní tlak a hladinu cholesterolu v krvi. Vhodnou prevencí je zdravý životní styl, vyvážená strava a dostatek pohybu. VZP proto nabízí svým klientům finanční příspěvky jak na pohybové aktivity (pro děti i pro dospělé), tak například na odvykání kouření.

Vlastimil Sršeň
tiskový mluvčí