Očkování

Příspěvek je poskytován na očkování, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění, tj. kde si pojištěnec plně platí vakcínu i její aplikaci. Příspěvek se nevztahuje na úhradu případného doplatku rozdílu mezi úhradou z veřejného zdravotního pojištění a platbou u lékaře.

Můžete získat:

 • až 500 Kč na očkování proti spalničkám (určeno dospělým od 25 do 50 let)
  Příspěvek není poskytován na sérologické vyšetření ověřující hladinu protilátek proti onemocnění spalničkami.
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno zaměstnavatelem nebo jiným subjektem.
  • až 200 na očkování proti chřipce (určeno dospělým do 65 let)
   • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
   • až 500 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě
   • až 500 Kč na očkování proti virové hepatitidě A, B (včetně kombinované A/B)
   • až 1 000 Kč na očkování proti virové hepatitidě A, B (včetně kombinované A/B) pro dobrovolné hasiče – členy HZS ČR JPO II a JPO III
   • až 500 Kč na očkování proti pneumokokovým nákazám (určeno dospělým od 50 do 65 let)
    • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

    Příspěvek je poskytován na očkovací látku, a to na jakoukoli dávku z očkovacího schématu, i na přeočkování (tzv. booster).

    O příspěvek na očkování proti vybranému infekčnímu onemocnění lze žádat v roce 2021 pouze jednou. Pokud klient nevyčerpá příspěvek na vybrané onemocnění v max. výši, nelze jej dočerpávat. Je ale možno žádat o příspěvek na očkování proti několika různým infekčním chorobám (např. ve 20 letech proti klíšťové encefalitidě + proti virové hepatitidě, v 52 letech proti chřipce + proti pneumokokům).

    Stanovená podmínka věku musí být splněna ke dni aplikace vakcíny.

    Jaké doklady budete potřebovat?

    • doklad o nákupu očkovací látky (v den podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce)
    • lékařem potvrzený doklad o provedení očkování, tj. očkovací průkaz nebo Potvrzení o aplikaci očkovací látky
    • u očkování proti spalničkám, chřipce a pneumokokovým nákazám čestné prohlášení uvedené výše
    • u očkování proti virové hepatitidě pro dobrovolné hasiče platnou legitimaci člena HZS ČR nebo zřizovatelem potvrzený formulář jednotky požární ochrany

    Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.