Očkování

Všechny benefity pro dospělé je možno libovolně kombinovat i s příspěvky na prevenci infekčních onemocnění očkováním. Můžete získat:

 • až 500 Kč na očkování proti spalničkám (určeno dospělým ve věku od 25 do 50 let) - NOVÉ od 1. 6. 2019.
  Předložit je možno platební doklad s datem vystavení už od 1. 3. 2019 (v den podání žádosti nesmí být starší než 3 kalendářní měsíce).
  Příspěvek není poskytován na sérologické vyšetření ověřující hladinu protilátek proti onemocnění spalničkami.
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno zaměstnavatelem nebo jiným subjektem.
 • až 150 Kč na očkování proti chřipce (určeno dospělým do 65 let)
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
 • až 500 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě
 • až 500 Kč na očkování proti virové hepatitidě A, B (včetně kombinované A/B)
 • až 1 000 Kč na očkování proti virové hepatitidě A, B (včetně kombinované A/B) pro dobrovolné hasiče – členy HZS ČR JPO II a JPO III
 • až 500 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám typu ACYW a B
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
 • až 500 Kč na očkování proti pneumokokovým nákazám (určeno dospělým ve věku od 50 do 65 let)
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
 • až 1 000 Kč na očkování proti pásovému oparu (určeno dospělým od 50 let)
 • až 1 000 Kč na očkování pro cesty do zahraničí (očkování proti žluté zimnici, japonské encefalitidě, břišnímu tyfu, vzteklině, choleře a malárii – lze libovolně kombinovat očkovací látky na různá infekční onemocnění poskytované v této skupině do max. výše poskytovaného příspěvku; částka byla k 1. 3. 2019 navýšena z 500 Kč na 1 000 Kč)
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že se jedná o očkování proti vzteklině v rámci plánovaného vycestování.

Příspěvek je poskytován na očkovací látku, a to na jakoukoli dávku z očkovacího schématu, i na přeočkování (tzv. booster).

O příspěvek na očkování proti vybranému jednomu infekčnímu onemocnění je možno v roce 2019 žádat jen 1x. Je ale možno žádat o příspěvek na očkování proti několika různým infekčním chorobám (např. ve 20 letech proti klíšťové encefalitidě + proti virové hepatitidě, v 52 letech proti chřipce + proti pneumokokům).

Příspěvek na očkování proti meningokokovým nákazám lze čerpat jen 1x za očkovací schéma. Pokud klient čerpal příspěvek na očkování proti meningokokovým nákazám stejného typu v roce 2018 (jakákoliv vakcína), nevzniká mu nárok na příspěvek v roce 2019.

Stanovená podmínka věku musí být splněna ke dni aplikace vakcíny.

Jak získat příspěvek?

Předložte do 30. 11. 2019 doklad o nákupu očkovací látky (ne starší než 3 měsíce) a lékařem potvrzený doklad o provedení očkování (očkovací průkaz nebo Potvrzení o aplikaci očkovací látky) na kterékoli pobočce VZP nebo je můžete zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

K žádosti o příspěvek na očkování proti chřipce, pneumokokům a meningokokovým nákazám je třeba doložit Čestné prohlášení –  očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, protože některé skupiny pojištěnců ho hrazené mají, a pak nemají nárok na příspěvek z fondu prevence.

K žádosti o příspěvek na očkování proti vzteklině je třeba doložit Čestné prohlášení – očkování proti vzteklině v rámci plánovaného vycestování.

K žádosti o příspěvek na očkování proti spalničkám je třeba doložit Čestné prohlášení, že očkování není hrazeno zaměstnavatelem nebo jiným subjektem.

Všechny potřebné informace pro podání žádosti najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.