Očkování

Všechny benefity pro dospělé je možno libovolně kombinovat i s příspěvky na prevenci infekčních onemocnění očkováním. Příspěvek je poskytován na očkování, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění, tj. kde si klient platí vakcínu i její aplikaci. Můžete získat:

 • až 500 Kč na očkování proti spalničkám (určeno dospělým do 50 let)
  Příspěvek není poskytován na sérologické vyšetření ověřující hladinu protilátek proti onemocnění spalničkami.
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno zaměstnavatelem nebo jiným subjektem.
 • 200 na očkování proti chřipce (určeno dospělým do 65 let)
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
 • až 700 na očkování proti klíšťové encefalitidě
 • až 500 Kč na očkování proti virové hepatitidě A, B (včetně kombinované A/B)
 • až 1 000 Kč na očkování proti virové hepatitidě A, B (včetně kombinované A/B) pro dobrovolné hasiče – členy HZS ČR JPO II a JPO III
 • až 500 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám typu ACYW a B (lze čerpat v roce 2020 bez omezení tím, zda byl příspěvek čerpán v roce 2019)
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
 • až 500 Kč na očkování proti pneumokokovým nákazám (určeno dospělým ve věku od 50 do 65 let)
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
 • až 2 000 na očkování proti pásovému oparu (určeno dospělým od 50 let)
 • až 1 000 Kč na očkování pro cesty do zahraničí – ochrana proti žluté zimnici, japonské encefalitidě, břišnímu tyfu, vzteklině, choleře a malárii (v rámci očkování pro cesty do zahraničí lze libovolně kombinovat očkovací látky na různá infekční onemocnění v této skupině do max. výše poskytovaného příspěvku; u malárie se nejedná o očkování, ale o preventivní užívání antimalarik)
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že se jedná o očkování proti vzteklině v rámci plánovaného vycestování.

Příspěvek je poskytován na očkovací látku, a to na jakoukoli dávku z očkovacího schématu, i na přeočkování (tzv. booster). U malárie je příspěvek poskytován na antimalarika zakoupená v lékárně na základě receptu předepsaného lékařem.

O příspěvek na očkování proti vybranému jednomu infekčnímu onemocnění je možno v roce 2020 žádat jen 1x. Je ale možno žádat o příspěvek na očkování proti několika různým infekčním chorobám (např. ve 20 letech proti klíšťové encefalitidě + proti virové hepatitidě, v 52 letech proti chřipce + proti pneumokokům).

Stanovená podmínka věku musí být splněna ke dni aplikace vakcíny.

Jak získat příspěvek?

Předložte do 30. 11. 2020 na kterékoli pobočce VZP

 • doklad o nákupu očkovací látky/antimalarika a
 • lékařem potvrzený doklad o provedení očkování, tj. očkovací průkaz nebo Potvrzení o aplikaci očkovací látky (netýká se malárie).

Jsou přijímány platební doklady s datem vystavení od 1. 10. 2019, které v den podání žádosti nejsou starší než 3 měsíce.

Další potřebné doklady:

Všechny doklady můžete zaslat prostřednictvím webového formuláře, datovou schránkou nebo poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

Všechny potřebné informace pro podání žádosti najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.