Dárci

Zobrazit výhody a příspěvky pro skupiny:

Děti Dospělí Maminky Dárci

Vážení klienti,
v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 upozorňujeme, že o příspěvek z fondu prevence je možné žádat i elektronicky přes e-mailovou adresu vaší pobočky, která byla mimo jiné dočasně zřízena i pro tyto záležitosti.
Elektronickou kopii všech požadovaných dokladů stačí poslat spolu s žádostí.
Zároveň vás žádáme o úschovu veškerých originálních dokladů po dobu 90 dní, které si VZP ČR může následně dožádat.
Do odvolání budeme akceptovat i doklady s datem vystavení po 1. 1. 2020 i po stanovených lhůtách platnosti dokladů.