Prevence onemocnění

Většině onemocnění lze předcházet, nebo alespoň snížit riziko jejich vzniku. Možností je mnoho:

  • pohyb,
  • zdravá výživa,
  • dostatek odpočinku.

V neposlední řadě je důležité nevynechávat preventivní lékařské prohlídky a screeningová vyšetření, a to i když se cítíte zdraví.

Tato vyšetření jsou hrazena pojišťovnou.