Kardiovaskulární onemocnění

 • Až 3 % obyvatel ročně zemře na infarkt, až 9 000 lidí ročně prodělá infarkt.
 • 32 % lidí zemře ročně na onemocnění srdce a cév.
 • Neodkládejte návštěvu svého lékaře až na poslední chvíli.

  Srdeční choroby patří zejména ve vyspělých zemích mezi nejčastější příčiny smrti. K nejrozšířenějším poruchám patří vysoký krevní tlak a různá onemocnění žil či tepen. Častou příčinou smrti je infarkt a srdeční selhání. Pokud však člověk dodržuje zásady zdravého životního stylu, může výrazně snížit riziko onemocnění srdce a cév.

  Nejznámějším strašákem je pro mnoho lidí stále infarkt

  Infarkt myokardu (srdeční infarkt) je život ohrožující srdeční příhoda způsobená náhlým a úplným zablokováním některé z koronárních tepen (obvykle krevní sraženinou). Při infarktu je zásadní jednat rychle a okamžitě kontaktovat záchrannou službu. Jakmile je totiž jedna z velkých koronárních tepen uzavřena, do části srdečního svalu, kterou tato tepna zásobuje, již není dodáván kyslík a živiny. Pokud céva není během několika hodin znovu zprůchodněna, svalová (srdeční) tkáň odříznutá od přívodu krve odumírá. Čím větší je neprůchodná céva, tím větší je oblast infarktu (tedy svalu, který odumírá) a tím závažnější mohou být příznaky a zdravotní následky.

  Prevence infarktu

  Ačkoli pacienti často uvádějí, že příznaky infarktu myokardu přišly náhle a bez varování, onemocnění se obvykle vyvíjí po dlouhou dobu. Do značné míry je možné riziko infarktu snížit zdravým životním stylem, který dokáže zčásti nebo úplně eliminovat hlavní rizikové faktory. Těmi jsou zejména zvýšená hladina cholesterolu, vysoký krevní tlak, diabetes mellitus nebo kouření.

  Důležitou roli v předcházení infarktu mají preventivní lékařské prohlídky. Během nich je věnována zvláštní pozornost rizikovým faktorům, které v danou chvíli způsobují jen malé potíže, případně si pacient nemusí být žádných potíží ani vědom (vysoký krevní tlak, zvýšené hladiny lipidů v krvi, začínající cukrovka). Pokud jsou tyto rizikové faktory identifikovány a léčeny včas, lze riziko infarktu myokardu významně snížit.

  Zdroje: