Onkologická onemocnění

  • Některé typy zhoubných nádorů lze úspěšně léčit z 95 %.

K prevenci nádorových onemocnění významně přispívá určitý způsob života a některá cílená opatření, jako například pravidelné preventivní prohlídky a účast na screeningových programech. Včasná diagnostika zhoubného nádoru zvyšuje šanci na úspěšnou léčbu a může výrazně zlepšit pacientovu prognózu.

Zdravější životní styl

Velmi významnými rizikovými faktory pro vznik zhoubného nádoru, především karcinomů jícnu, slinivky břišní, žaludku, tlustého střeva a konečníku, jater a ženského prsu, jsou kouření a konzumace alkoholu.

Preventivně působí dostatečná pohybová aktivita. Dalším zásadním preventivním faktorem je zodpovědný přístup k pobytu na slunci. Je-li slunečního záření přespříliš, pak nejen urychluje stárnutí kůže, ale je také rizikovým faktorem pro nádory kůže.

Preventivní prohlídky a screening

Na všeobecnou preventivní prohlídku má v České republice nárok každý občan 1× za 2 roky. Ženy od 15. roku věku mají navíc nárok na gynekologickou preventivní prohlídku 1× ročně.

Samostatnou kapitolou jsou screeningové programy, které jsou zaměřeny na včasný záchyt zhoubných nádorů prsu (www.mamo.cz), děložního hrdla (www.cervix.cz) a tlustého střeva a konečníku (www.kolorektum.cz).

Podezřelé změny v oblasti hlavy a krku může odhalit i zubní lékař: zubní preventivní prohlídky u dospělých by se měly konat nejméně 1× ročně s cca 11měsíčním odstupem, ale pojišťovny hradí i tzv. pravidelnou prohlídku, která následuje 5 měsíců od provedení preventivní prohlídky. Obě tyto prohlídky v roce jsou plně pojišťovnou hrazeny.

Zdroje:

Rok 2022 zvládneme. Díky prevenci.