Aktuální termíny pro podání přehledu

Termíny pro předložení přehledu jsou dané zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, resp. se odvíjejí od data pro podání daňového přiznání. Pokud termín splatnosti připadá na sobotu, neděli, nebo svátek, je regulérním termínem následující pracovní den.

  • OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání za rok 2023 - podávají Přehled OSVČ do 8. 4. 2024
  • OSVČ, kterým nezpracovává daňové přiznání za rok 2023 daňový poradce - podávají Přehled OSVČ do 2. 5. 2024
  • OSVČ, které nepodaly daňové přiznání do 2. 4. 2024  a následně ho do 2. 5. 2024 podaly elektronicky - podávají Přehled OSVČ do 3. 6. 2024
  • OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání za rok 2023 daňový poradce - podávají Přehled OSVČ do 1. 8. 2024