Aktuální termíny pro podání přehledu

Termíny pro předložení přehledu jsou dané zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, resp. se odvíjejí od data pro podání daňového přiznání. Pokud termín splatnosti připadá na sobotu, neděli, nebo svátek, je regulérním termínem následující pracovní den.

OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání za rok 2021 - podávají Přehled OSVČ do 8. 4. 2022
OSVČ, kterým nezpracovává daňové přiznání za rok 2022 daňový poradce - podávají Přehled OSVČ do 2. 5. 2022
OSVČ, které nepodaly daňové přiznání do 1. 4. 2022 a následně ho do 2. 5. 2022 podaly elektronicky - podávají Přehled OSVČ do 2. 6. 2022
OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání za rok 2021 daňový poradce - podávají Přehled OSVČ do 1. 8. 2022