Daňové přiznání

Daňové přiznání se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období; lhůta končí prvním pracovním dnem v dubnu. U osob, kterým zpracovává a podává daňové přiznání poradce, se daňové přiznání podává nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období; lhůta končí prvním pracovním dnem v červenci.