Daňové přiznání

Daňové přiznání se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období; lhůta končí prvním pracovním dnem v dubnu.

V důsledku novely daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.) počínaje zdaňovacím obdobím roku 2020 platí, že pokud nebylo daňové přiznání podáno do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně bylo podáno elektronicky, prodlužuje se lhůta pro podání na 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období.

U osob, kterým zpracovává a podává daňové přiznání daňový poradce, se daňové přiznání podává nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období; lhůta končí prvním pracovním dnem v červenci.