Příspěvky na bezlepkovou a nízkobílkovinnou dietu

 23. 8. 2021 | Výhody, příspěvky a preventivní programy

Slyšela jsem, že příspěvky na bezlepkovou dietu dětí se vyplácejí dvakrát ročně. Kde a jak lze o příspěvek požádat a co vše je nutné k žádosti doložit?

VZP nabízí již řadu let svým klientům s diagnózou celiakie příspěvek na bezlepkovou dietu. Využít ho mohou děti do 18 let a studenti do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě). Příspěvek je ve výši až 8 000 Kč ročně a lze ho čerpat na nákup bezlepkových potravin a jídel. Za zmínku také stojí příspěvek na nízkobílkovinnou dietu při vzácných vrozených metabolických vadách, které bývají dost často dětem diagnostikovány již v útlém věku. Výše příspěvku je až 12 000 Kč a mohou ho čerpat rovněž děti do 18 let a studenti do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě). Určen je na nízkobílkovinné, bezlaktózové nebo bezlepkové potraviny. Oba příspěvky patří ke stálicím nabídky fondu prevence a mezi rodiči dětí jsou velmi oblíbené.

K žádosti není třeba předkládat platební doklady o nákupu vhodných potravin nebo platbě jídel. Co se týká dokladu o potvrzené diagnóze, musíte ho předložit v případě, že žádáte o příspěvek poprvé anebo když jste změnili u vašeho dítěte zdravotní pojišťovnu a tím došlo k opakované registraci k VZP. Pokud jste v minulosti o příspěvek žádali a nedošlo k opětovné registraci k VZP, nemusíte lékařem potvrzený doklad o diagnóze již předkládat. Seznam diagnóz dědičných metabolických onemocnění je uveden na našem webu.

Tyto příspěvky jsou poskytovány dvakrát ročně vždy za jednotlivá pololetí (v jednom pololetí mohou celiaci čerpat až 4 000 Kč, pacienti se vzácnými vrozenými metabolickými vadami až 6 000 Kč). Termín pro podání žádostí za první pololetí je od 1. 1. do 30. 6. a za druhé pak od 1. 7. do 31. 12. O příspěvek si tedy žádáte za každé pololetí samostatně. Nevyčerpaná částka za 1. pololetí se nepřevádí do 2. pololetí.

Žádost o příspěvek se podává následovně

v I. pololetí o první polovinu částky příspěvku (bezlepková dieta 4 000 Kč, nízkobílkovinná dieta 6 000 Kč):

  • v aplikaci Moje VZP od 1. 2. 2024 do 30. 6. 2024
  • ostatními způsoby podání od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

v II. pololetí o druhou polovinu částky (bezlepková dieta 4 000 Kč, nízkobílkovinná dieta 6 000 Kč):

  • v aplikaci Moje VZP od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024
  • ostatními způsoby podání od 1. 7. 2024 do 30. 11. 2024

Oba uvedené dietní programy nelze v jednom kalendářním roce kombinovat navzájem. Jednotlivé příspěvky však lze čerpat a využít s celou řadou dalších příspěvků z fondu prevence na aktivity související s péčí o zdraví, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

O příspěvky můžete žádat z pohodlí domova prostřednictvím on-line webového formuláře, který je přístupný z aplikace Moje VZP. Zažádat o příspěvek můžete také osobně na kterékoli pobočce VZP. Další způsoby podání žádosti a veškeré informace o poskytovaných příspěvcích z prostředků fondu prevence včetně podmínek čerpání najdete na www.vzp.cz/vyhody.

Aktualizováno dne 15. 2. 2024