Preventivní vyšetření u očního lékaře

 20. 9. 2021 | prevence a očkování

Chtěl bych si nechat vyšetřit zrak. Musím mít doporučení od praktického lékaře?

Pro to, abyste se objednal na vyšetření k očnímu lékaři (oftalmologovi), nepotřebujete doporučení od svého praktického lékaře. A to ani v případě, že žádnou zrakovou vadu nebo potíže související s viděním nemáte a chcete jen vyšetřit preventivně. Praktik v rámci dvouleté preventivní prohlídky provádí i orientační vyšetření zraku. Výsledkem může být jeho doporučení, abyste očaře navštívil. Každopádně se nemusíte bát, že vás nevyšetří bez doporučení praktického lékaře.

V případě, že trpíte nemocemi, které mohou zrak ovlivnit, byste měl oftalmologa navštěvovat pravidelně. To platí, máte-li např. diabetes či vysoký krevní tlak. Prevenci byste neměl odkládat ani v případě, že se ve vaší rodině vyskytuje některá z očních vad a onemocnění, jako je zelený či šedý zákal. Během první návštěvy se vás lékař bude ptát na osobní a rodinnou anamnézu, operace a úrazy, užívané léky a také na aktuální potíže. Součástí prohlídky bude vyšetření zrakové ostrosti, vyšetření oka včetně očního pozadí a také měření nitroočního tlaku.

U preventivních prohlídek u všeobecného praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, gynekologa a zubního lékaře určuje frekvenci a obsah prohlídek samostatná vyhláška ministerstva zdravotnictví. To však u preventivního očního vyšetření není nikde stanoveno (v zákoně, vyhlášce apod.). Sami oftalmologové zmiňují jako vyhovující dvou- nebo tříletý interval preventivní prohlídky u mladých osob. Kdo nosí brýle či kontaktní čočky, chodívá na prohlídku většinou podle potřeby. 

Od února 2021 vystavují všeobecní praktiční lékaři pacientům ve věku od 45 do 61 let doporučení na preventivní vyšetření u oftalmologa, a to ve čtyřletých intervalech. Cílem prevence je včasné zachycení závažných bezpříznakových očních onemocnění u pacientů, kteří na pravidelná vyšetření nechodí.

Většina lidí se rozhodne pro návštěvu oftalmologa až ve chvíli, kdy je trápí nějaká komplikace či nepříjemnost. Přitom prevence hraje pro včasné odhalení oční vady či onemocnění zásadní roli a má podstatný vliv na její léčbu. Včasná diagnóza a pravidelné kontroly mohou předejít trvalému poškození zraku, neboť mnoho závažných očních nemocí nebolí, takže patologické změny mohou probíhat, aniž by o nich pacient věděl. A nezapomínejte, že zdraví vašich očí ovlivňuje také celkový zdravý životní styl.