Péče o psychické zdraví a příspěvek VZP

 13. 9. 2021 | Výhody, příspěvky a preventivní programy

Pandemie se určitě podepsala na psychickém stavu mnoha lidí, stres a úzkost dopadaly nejen na dospělé, ale také na děti. Jak jim VZP pomáhá?

Jak zmiňujete, pandemie se podepsala na psychice lidí a počet pacientů trpících stavy úzkosti či depresemi vzrostl. Avšak navštívit psychologa či psychoterapeuta je v dnešní době stále do určité míry tabu. Přitom každý z nás prožívá různé stresové situace jinak a s jinými následky. Lidé by měli pečovat nejen o své fyzické zdraví, ale také o to psychické. Z tohoto důvodu jsme zařadili pro naše klienty do nabídky z fondu prevence příspěvek na psychosociální podporu ve výši 5 000 Kč. VZP tak navazuje na zkušenosti s pilotním projektem Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory, který připravila ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví.

Během pandemie se navíc řada omezení dotkla také dětí. Proto o tento benefit mohou také žádat rodiče pro své děti od 7 let. Horní věková hranice pro získání příspěvku není stanovena. VZP v programu přispívá svým pojištěncům na 10 sezení, a to na každé částkou až 500 Kč.

Sezení musíte absolvovat pouze u terapeuta, který je ve spolupráci s VZP ČR zařazen do Programu a uveden v seznamu spolupracujících terapeutů. Vybírat odborníka můžete podle kraje, formy konzultace, zaměření (dospělí, děti, mladiství) nebo dle jeho kapacity. Doporučujeme všem objednat se e-mailem, neboť v době terapie nezvedá telefon. Sezení je možné absolvovat od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Žádosti o příspěvek jsou přijímány v aplikaci Moje VZP nejpozději do 31. 12. 2024, ostatními způsoby podání je termín nejpozději do 30.11. 2024. Žádat lze opakovaně po jednotlivých sezeních (či více najednou) nebo souhrnně po uzavření terapie. Získat tento benefit mohou pojištěnci, u kterých není v termínu podání žádosti evidována přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně.

Pro jednodušší a rychlejší komunikaci při podání žádosti můžete zvolit on-line webový formulář přístupný z aplikace Moje VZP. Podrobné informace, další způsoby podání a podmínky čerpání najdete na webu VZP. Pozitivní myšlení a životní přístup jsou nejlepším lékem a prevencí mnoha onemocnění, proto se nebojte říct si o odbornou pomoc.

Aktualizováno dne 15. 2. 2024