Pandemie se určitě podepsala na psychickém stavu mnoha lidí, stres a úzkost dopadaly nejen na dospělé, ale také na děti. Jak jim VZP pomáhá?

Jak zmiňujete, pandemie se podepsala na psychice lidí a počet pacientů trpících stavy úzkosti či depresemi vzrostl. Avšak navštívit psychologa či psychoterapeuta je v dnešní době stále do určité míry tabu. Přitom každý z nás prožívá různé stresové situace jinak a s jinými následky. Lidé by měli pečovat nejen o své fyzické zdraví, ale také o to psychické. Z tohoto důvodu jsme zařadili pro naše klienty do nabídky z fondu prevence příspěvek na psychosociální podporu ve výši 5 000 Kč. VZP tak navazuje na zkušenosti s pilotním projektem Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory, který připravila ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví.

Během pandemie se navíc řada omezení dotkla také dětí. Proto o tento benefit mohou také žádat rodiče pro své děti od 7 let. Horní věková hranice pro získání příspěvku není stanovena. VZP v programu přispívá svým pojištěncům na 10 sezení, a to na každé částkou až 500 Kč. Na adrese opatrujse@vzp.cz si požádejte o poukaz, který následně uplatníte u vybraného terapeuta.

Seznam terapeutů naleznete na tomto odkazu. Vybírat odborníka můžete podle kraje, formy konzultace, zaměření (dospělí, děti, mladiství) nebo dle jeho kapacity. Doporučujeme všem objednat se e-mailem, neboť v době terapie nezvedá telefon. Sezení je nutné ukončit do 30. 11. 2022.

Žádosti o příspěvek jsou přijímány do 15. 12. 2022 v případě podání písemnou formou nebo prostřednictvím on-line formuláře, přístupného z aplikace Moje VZP. Termín podání žádosti do 31. 12. 2023 je pro podání žádosti při osobní návštěvě klientského pracoviště. Žádat lze opakovaně po jednotlivých sezeních (či více najednou) nebo souhrnně po uzavření terapie. Čerpat mohou i klienti, kteří se zúčastnili zmíněného pilotního projektu. A to bez ohledu na to, zda již jednou absolvovali všech 10 sezení. Získat tento benefit mohou pojištěnci, u kterých není v termínu podání žádosti evidována přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně.

Pro jednodušší a rychlejší komunikaci při podání žádosti můžete zvolit on-line webový formulář přístupný z aplikace Moje VZP. Podrobné informace, další způsoby podání a podmínky čerpání najdete na webu VZP. Pozitivní myšlení a životní přístup jsou nejlepším lékem a prevencí mnoha onemocnění, proto se nebojte říct si o odbornou pomoc.