Otázky v tématu: Platby pojistného OSVČ

Jako OSVČ platím zálohy na pojistné ve stanovené minimální výši. Mohu je tak platit až do podání přehledu za uplynulý rok a změnit výši záloh až na základě nového výpočtu?
Kdy jako OSVČ můžu platit míň, než je stanovené minimum?
Kdy jako OSVČ neplatím měsíční zálohy na pojistné?