Kdy jako OSVČ neplatím měsíční zálohy na pojistné?

Zálohy na pojistné neplatí ta OSVČ, která je zároveň zaměstnancem a v zaměstnání za ni je odváděno pojistné alespoň ve výši minima stanoveného pro zaměstnance.

Při souběhu OSVČ + zaměstnanec, kdy ale v zaměstnání není odváděno pojistné ve výši minima, musíte jako OSVČ zálohy platit, a to alespoň ve výši minima stanoveného pro OSVČ (pokud se na vás nevztahuje některá výjimka).

Pouze v prvním roce své samostatné výdělečné činnosti neplatí zálohy ta OSVČ, za kterou zároveň platí pojistné stát (v dalších letech už zálohy platit musí, ale nemá povinnost dodržet minimální vyměřovací základ).

Související otázky pro téma: Platby pojistného OSVČ