Kdy jako OSVČ můžu platit míň, než je stanovené minimum?

Minimální vyměřovací základ neplatí pro osobu samostatně výdělečně činnou, za kterou je zároveň plátcem pojistného stát (např. důchodce, student), nebo která současně vedle samostatné výdělečné činnosti je zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance, nebo která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let. Tyto skutečnosti však musí trvat po celé rozhodné období (tj. vždy celý měsíc).

Vyměřovacím základem těchto OSVČ je jejich skutečný příjem, takže mohou platit (jak na zálohách, tak při roční vyúčtování) méně, než je stanovené minimum.

Související otázky pro téma: Platby pojistného OSVČ