Započítávají se do limitu pro vracení doplatků pacientovi i ceny zdravotnických prostředků vydaných na poukaz?

Doplatky pacienta za zdravotnické prostředky vydané na poukazy se podle zákona o veřejném zdravotním pojištění nezapočítávají do limitu. Ten se týká jen započitatelných doplatků za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely.

Více k tématu najdete zde.

Související otázky pro téma: Zdravotní péče