V jakých případech má české zdravotní pojištění cizinec?

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění jsou zdravotně pojištěny

  • osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky
  • osoby, které zde nemají trvalý pobyt, ale jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR.

Podle evropských Nařízení jsou účastníky českého veřejného zdravotního pojištění také

  • osoby z EU, na které dopadají evropská Nařízení, a to zejména osoby, které v ČR vykonávají výdělečnou činnost, popřípadě pobírají v ČR dávky nahrazující příjem – např. důchod
  • rodinní příslušníci těchto osob.

Účastníky českého systému veřejného zdravotního pojištění mohou být cizinci např. i na základě mezinárodních smluv. Informace najdete na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění.

Více se o této problematice dočtete v článku Zdravotní pojištění cizinců.

Související otázky pro téma: Pojištění cizinců