Platím za pobyt se svým dítětem v případě jeho hospitalizace?

Je-li při přijetí pacienta (nejen dítěte) do zdravotnického zařízení vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nutná celodenní přítomnost průvodce, může s ním být tento průvodce přijat do ústavní péče. Pobyt průvodce dítěte mladšího šesti let je pak hrazenou službou a hradí ho zdravotní pojišťovna, u které je pojištěno doprovázené dítě. V případě pacienta staršího šesti let to lze jen se souhlasem revizního lékaře.

Stejně tak může být hrazen pobyt průvodce, když je nutná jeho celodenní přítomnost vzhledem k nutnosti zaškolení v ošetřování a léčebné rehabilitaci pacienta.

O přijetí průvodce rozhoduje lékař v závislosti na zdravotním stavu pacienta. Pokud pobyt průvodce není indikovaný, ale nemocnice mu ho na vyžádání umožní, musí si ho hradit sám, bez ohledu na věk dítěte.

Související otázky pro téma: Zdravotní péče