Patří do hrazené péče ošetření kořenového kanálku a provedení výplně zubu?

Ano, každý zubní lékař se smlouvou se zdravotní pojišťovnou má povinnost poskytovat standardní stomatologické ošetření, kam patří jak ošetření kořenových kanálků, tak výplň zubu. Endodontické ošetření (plnění kanálků) je při standardním postupu plně hrazeno zdravotní pojišťovnou, nadstandardní postup je plně hrazen pacientem. Tentýž lékař může vykázat k úhradě zdravotní pojišťovně plnění stejného zubu jen 1x. Pokud vykáže plnění více jak jednoho kanálku, musí pořídit rentgenový snímek po plnění zubu. Na rtg snímku je vidět, jak bylo plnění úspěšné.

Související otázky pro téma: Zdravotní péče