Odjíždím na rok za prací do zahraničí. Musím pojišťovně něco hlásit?

Rozhodně ano, pokud jedete za prací do zemí EU. Pojištěnec se totiž musí odhlásit z českého zdravotního pojištění, jestliže je zaměstnán a v té souvislosti i zdravotně pojištěn v jiné zemi EU. Délka pobytu není rozhodující. Musel byste vrátit svůj průkaz pojištěnce, a v zemi, kde pracujete, vás vybaví jejich dokladem.

U výjezdu delšího než 6 měsíců (kamkoli do ciziny) můžete využít institutu tzv. dlouhodobého pobytu. Jestliže pojišťovně předem dodáte písemné prohlášení o dlouhodobém pobytu v zahraničí a odhlásíte se z českého systému zdravotního pojištění, nebudete zde platit pojistné. Po návratu do ČR je potřeba znovu se u VZP přihlásit a doložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění pro pobyt v cizině a jeho délce.

Další informace najdete na našich stránkách zde.

Související otázky pro téma: Povinnosti pojištěnců